Dziękujemy!

Dziękujemy !

Drodzy rodzice, byli członkowie, przyjaciele drużyny Wasz 1% to dla nas dar dający nam ciekawsze zajęcia, tańsze wyjazdy, dzięki którym poznajemy świat ! 

W roku 2014 r. otrzymaliśmy 14 wpłat na nasze subkonto.
W roku 2013 r. otrzymaliśmy 16 wpłat na nasze subkonto.

Najniższe wpłaty mieszczą się w 1 zł, największa to ko. 140 zł. 
Każda jest dla nas cenna i świadczy o docenieniu naszej śródrocznej pracy. 

DZIĘKUJEMY ! 

Zostaw odpowiedź