Archiwum z miesiąca Kwiecień, 2010

Sprawności dotyczące akcji zarobkowych

Mały pakowacz /Mała pakowaczka *

 1. Uczestniczył/a przynajmniej w 2 akcjach zarobkowych.
 2. Wie i umie wytłumaczyć dlaczego trzeba rozdzielać produkty chemiczne, żywnościowe, gospodarcze pakując je. Stosuje się do tych zasad.
 3. Podczas akcji umie zadbać o higienę fizyczną i psychiczną – wykonuje ćwiczenia.
 4. Jest pogodny/a i podchodzi do swoich obowiązków podczas akcji z zaangażowaniem.

Pakowacz / Pakowaczka **

 1. Uczestniczył/a przynajmniej w 4 akcjach zarobkowych.
 2. Zorganizowała krótki kurs pakowania zakupów tłumacząc w jaki sposób prawidłowo zapakować zakupy.
 3. Podczas akcji umie zadbać o higienę fizyczną i psychiczną.
 4. W czasie wolnym podczas akcji umie zorganizować czas sobie oraz innym harcerzom wykonując przydatne czynności, ćwiczenia.

Paker / Pakerka ***

 1. Posiada sprawność Pakowacza.
 2. Uczestniczył/a w przygotowywaniu 2 akcji zarobkowych
 3. Przygotował/a przynajmniej 1 akcję zarobkową i przeprowadził/a ją z zastępem lub drużyną.

.

Rozkaz L2/2010

.

.

Związek Harcerstwa Polskiego

Drużynowy 3,14 Sopockiej Drużyny Harcerskiej

Sopot 30.04.2010

Rozkaz L2/10

1.Udzielam pochwały druhom:

 • Maćkowi Smykowi
 • Rafałowi Nowakowi

za sprawne i zespołowe przeprowadzenie zbiórek w dniach 17 i 24 kwietnia

2. W związku z punktem pierwszym rozkazu zaliczam ww. druhom zadania na próbie związane z realizacją zadania zespołowego.

2. Udzielam pochwały druhnom i druhom:

 • Monice Pałgan – za najdłuzszą ilość godzin spędzoną na pakowaniu
 • Zuzi Drochomireckiej – za koordynację akcji ALMA
 • Kubie Bisikierskiemu
 • Anecie Grzyb
 • Michałowi Jodel
 • Rafałowi Nowak
 • Markowi Półgrabskiemu
 • Marcinowi Skałkowskiemu
 • Maciejowi Smykowi
 • Adrianowi Walenczuk
 • Mateuszowi Waroczyk
 • Angelice Wlazłowskiej
 • Agnieszce Woźniak

za udział w Akcji Alma, oraz przyznaję wszystkim wymienionym sprawność

Małego Pakowacza/Małej Pakowaczki

3. Przyznaję druhowi Marcinowi Skałkowskiemu stopień młodzika. Gratuluję i oczekuję na szybkie zakończenie próby na odkrywcę !

Czuwaj!

pwd. Wojciech Papaj HO

drużynowy Pi PSDH

Rozkaz L1/10

Związek Harcerstwa Polskiego

Drużynowy 3,14 Sopockiej Drużyny Harcerskiej                                                                                                      Sopot, 20.02.2010


Rozkaz L1/10

1. Z dniem 10.02.2010 skreślam z listy członków drużyny 3,14 Sopockiej Drużyny Harcerskiej „Syndykat” :

 • ochotniczkę Magdalenę Wittstock
 • druhnę Agnieszkę Opielę

dziękuję za wspaniałe lata w naszej drużynie i życzę wielu sukcesów na dalszej harcerskiej drodze.

Czuwaj!

pwd. Wojciech Papaj HO

drużynowy Pi PSDH