Zimowisko 2010

Zimowisko odbyło się w dniach 17-21 lutego w Łęczycach. Z naszej drużyny pojechali tylko ja (Skauek), Raff i tymczasowo Papaj. Przez te pié? dni goßcilißmy w zamku króla Artura- w zamku Camelot. Pierwszego dnia zostalißmy rozdzieleni do rodzin, w których mielißmy zrobi?: nazwisko, herb oraz historié rodziny. Nastépnego dnia dowiedzielißmy sié, ?e Merlin wpad? na trop ßwiétego Graala, wieczorem odby? sié turniej rycerski. W nocy okaza?o sié, ?e Merlin zaginá? i próbowalißmy sié dowiedzie? co sié stao. Trzeciego dnia odby? sié turniej o réké ksié?niczki, popo?udniu odby?y sié ßluby. W nocy odby?o sié ßwieczkowsisko oraz „Noc Wspomnie?”, na którá przyjechali wszyscy: aktualni, dawni lub nie zbytnio nie udzielajácy sié harcerze z naszego hufca. Wspominalißmy dawne czasy w naszym hufcu i ogládalißmy zdjécia a biwaków i obozów. 4 dnia, rano poszlißmy bezpiecznie przetransportowa? odnaleziony Excalibur. Przed kolacjá nadszed? czas na fina? turnieju o réké ksié?niczki. W finale stanéli Krzychu ze Sfory i ja. Wynik by? oczywisty i z góry by?o wiadomo, ?e to tylko ja jestem godzien réki ksié?niczki. Po finale odby? sié ßlub, chyba zosta?em królem, bo ju? nie pamiétam i zasiedlißmy do kolacji. Po kolacji nastápi? czas na weselne ta?ce. Tak nastápi? ju? ostatni dzie?, gdzie po ßniadaniu pojechalißmy do domów, zahaczajác przy okazji kulig, ogisnko z kie?baskami i apel. Moim zdaniem zimowisko by?o udane. :)

 

Przejdź na koniec strony, jeśli chcesz zostawić komentarz. Pingowanie jest wyłączone.

Jedna odpowiedź do wpisu “Zimowisko 2010”

  1. ziutek pisze:

    weż sie skauek to zimowisko było nudne

Zostaw odpowiedź