Rozkaz L4/2012

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowy Pi SDH ?Syndykat?

 

Sopot, 14.06.2012


Rozkaz L4/2012

1. Pochwały
Udzielam pochwały druhnom i druhom:

Sam. Julii Ostrowskiej

och. Monice Pałgan

dh. Maciejowi Smyk

dh. Jakubowi Baranowskiemu

dh. Franciszkowi Grzonka

Za ofiarną postawę podczas biwaku roboczego.

2.Otwarcie prób na stopnie i sprawności:
Otwieram samarytance Julii Ostrowskiej próbę na stopień Harcerki Orlej
Otwieram ochotniczce Monice Pałgan próbę na stopień Samarytanki
Otwieram druhowi Franciszkowi Grzonka próbę na stopień Odkrywcy

3.Zamknięcie prób na stopnie i sprawności.

Zamykam w wynikiem negatywnym próby:

Macieja Smyka na stopień Odkrywcy,

Rafała Nowaka na stopień Ćwika.


Przyznaję niżej wymienionym druhom i druhom uczestniczącym w Biwaku w dniach 8-10 czerwca 2012 w Leśnej Hucie sprawność Majsterklepki(*):

Sam. Julia Ostrowska

och. Monika Pałgan

mł. Jakub Baranowski

dh. Maciej Smyk

dh. Franciszkowi Grzonka


Przyznaję sprawność Znawcy obrzędowości i tradycji drużyny (*)druhowi Franciszkowi Grzonka.


4. Zwolnienia z funkcji
Zwalniam odkrywcę Marcina Skałkowskiego z funkcji przybocznego, serdecznie dziękuję za pełnioną służbę.

Czuwaj!

phm. Wojciech Papaj HO

 

Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź