Poniżej podajemy dokładny opis dojazdu do miejsca, w którym odbędzie się tegoroczne obóz:

Adres bazy:

Baza Żeglarska Hufca ZHP Łódź-Polesie w Wenecji

Wilamowo, 14-300 Małdyty

Jak dojechać?

PKP: do stacji Olsztyn, Ostróda lub Małdyty i dalej autobusem do miejscowości Wilamowo, a następnie ok. 2 km przez las kierując się w stronę wsi Wenecja i po dotarciu do trzeciej odchodzącej w prawą stronę drogi leśnej, należy skręcić w tę drogę . Droga ta prowadzi prosto do głównej bazy.

Samochodem: jadąc trasą nr 7 z Ostródy na Gdańsk / Elbląg, po przejechaniu ok. 35 km (przed miejscowością Małdyty) należy skręcić w prawo na Morąg, po dojechaniu do wsi Wilamowo skręcić w stronę wsi Wenecja i po dotarciu do trzeciej odchodzącej w prawą stronę drogi leśnej, należy skręcić w tę drogę. –  prowadzi ona prosto do głównej bazy.

Kontakt:

Komendant ? phm. Wojciech Papaj ? 510 982 876

Zastępczyni komendanta, opiekun 16 SDH ? pwd. Ewa Kątowska ? 509 352 025

Oboźna, opiekun 314 SDH ? Julia Ostrowska ? 512 209 458

Preferowany termin kontaktu to przerwa poobiednia ? około godziny 15:00 oraz godziny wieczorne ? po godzinie 20:00. Zaznaczamy, że podczas zajęć żeglarskich kontakt może być niemożliwy, ponieważ całość obozu będzie brała w nich udział bez możliwości zabrania telefonów komórkowych.

Odwiedziny:

8 lipca (niedziela) od godziny 10:00 do 18:00

Powrót: 15 lipca ok. godziny 20:00 w to samo miejsce

—–

Warunki uczestnictwa w Harcerskim Obozie Żeglarskim ?Władcy Wiatru?

zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Sopocie

 

 

Termin: 2 lipca 2012 ? 15 lipca 2012

Adres: Baza Żeglarska Hufca ZHP Łódź-Polesie w Wenecji

 

I. Zasady ogólne

 1. Podstawą zakwalifikowania dziecka do udziału w ww. placówce jest wypełniona Karta kwalifikacyjna pobierana i zdawana w wyznaczonym terminie w siedzibie organizatora placówki.
 2. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Karty kwalifikacyjnej uczestnika.
 3. Uczestnikiem obozu organizowanego przez Komendę Hufca ZHP w Sopocie może być dziecko, które do daty zakończenia funkcjonowania placówki nie ukończyło 18 lat.

 

II. Regulowanie należności:

 1. Wpłata w wysokości 100% kosztów na podane konto organizatora.

 

III. Rezygnacja z obozu/ kolonii

 1. Potrąca się wszystkie poniesione przez organizatora koszty w przypadku rezygnacji z obozu.
 2. W razie rezygnacji z pobytu na obozie na życzenie dziecka/opiekuna lub ze względu na wydalenie karne opłata nie będzie zwracana.
 3. W razie rezygnacji z pobytu na obozie z powodów zdrowotnych można ubiegać się o zwrot kosztów niewykorzystanego żywienia.

 

IV. Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:

 1. Polisa ubezpieczeniowa od NNW.
 2. Koszty przejazdu – tam i z powrotem oraz ewentualne dojazdy.
 3. Zakwaterowanie.
 4. Wyżywienie – 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
 5. Koszty programowe.
 6. Opieka wychowawcy.

 

 

V. Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną.
 2. Uczestnik obozu zobowiązany jest przestrzegania do obowiązujących regulaminów kolonii, obozu, ośrodka, w którym organizowany jest obóz oraz poleceń wychowawców.
 3. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność, również finansową, za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
 4. Uczestnik powinien posiadać niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie, rzeczy osobiste).
 5. W przypadku:
 • spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem, wnoszenia napojów alkoholowych na teren obozu,
 • ważnego naruszenia regulaminów obozu,

uczestnik po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów).

 

VI. Prawa i obowiązki organizatora

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu na placówce.

 

 

Komendant Harcerskiego Obozu Żeglarskiego

organizowanego  przez Hufiec ZHP Sopot

phm. Wojciech Papaj

 

Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź