Rozkaz L. 5/2012

Sopot, 21.12.2012

Związek Harcerstwa Polskiego

Drużynowa

3,14 Sopockiej Drużyny Harcerskiej

?Syndykat?

Rozkaz L. 5/2012

1.        Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.1     Uchwały Rady Drużyny

Uchwałą Rady Drużyny wprowadzam Regulamin pracy Rady Drużyny. Załącznik 1.

Uchwałą Rady Drużyny wprowadzam Kategoryzację zastępów. Załącznik 2.

2.        Zwolnienia

2.1     Zmiany w składzie Rady Drużyny

Zwalniam z stałego członkostwa w Radzie Drużyny dh. Maciej Smyka oraz dh. Rafała Nowaka.

2.2     Zwalniam z funkcji:

Zwalniam z funkcji zastępowego dh. Macieja Smyka

3.        Mianowania

3.1     Powołuję członków Rady Drużyny:

Powołuję na stałych członków Rady Drużyny och. Monikę Pałgan i phm. Wojciecha Papaja HO

3.2     Mianuję na funkcję:

Mianuje na funkcję Kwatermistrza drużyny phm. Wojciecha Papaja HO

Otwieram okres próby dh. Rafałowi Nowakowi na funkcji przybocznego tym samym zobowiązuję do realizacji zadań.

Otwieram okres próby dh. Marcelinie Kowalewskiej oraz dh. Lenie Kuklińskiej na funkcji Kronikarki Drużyny.

Otwieram okres próbny zastępu żeńskiego z zastępową dh. Marceliną Kowalewską, tym samym zobowiązuję do realizacji zadań próby zastępu.

Otwieram okres próbny zastęp męskiego z zastępowym dh. Jakubem Baranowskim, tym samym zobowiązuję do realizacji zadań próby zastępu.

 4.        Nagrody i wyróżnienia

4.1     Dziękuję za zaangażowanie w harcerską służbę och. Monice Pałgan.

5.        Upomnienia i kary

5.1     Upominam dh. Franciszka Grzonkę oraz och. Monikę Pałgan za nierealizowanie zadań z prób na stopnie z terminie.

6.        Sprawy różne

6.1     Gratuluje ukończenia kursu i zdobycia brązowych odznak ratownika ZHP:

phm. Wojciechowi Papajowi

och. Monice Pałgan

dh. Rafałowi Nowak

 

CZUWAJ!

Drużynowa 3,14 SDH Syndykat

sam. Julia Ostrowska

 

 

 

Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź