Rozkazy

Tu zamieszczone są wszystkie rozkazy z przeciągu całości działalności naszej drużyny, jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy i co ważnego się stało, to zajrzyj tu… ;)

Rozkazy z roku 2016

rozkaz L1/2016- Otwarcie prób na stopnie Marty, Marcina, Ignacego i Martyny. Sprawności Pi.

Rozkazy z roku 2015

Rozkaz Specjalny L1/2015 – Dopuszczenie do złożenia Przyrzeczenia Martina i Ziemka

Rozkaz L1/2015 –  Święto Pi – dużo sprawności i pochwał

Rozkaz L2/2015 – Projekt HS

Rozkaz L3/2015 – Nowy zastęp, stopnie, otwarcie prób wędrowniczych.

Rozkaz L4/2015 – Próby Harcerskie.

Rozkaz L5/2015 – Zakończenie prób Harcerskich na obozie, stan drużyny.

Rozkaz L6/2015 – Nowa drużynowa, Przyrzeczenie.

Rozkazy z roku 2014

Rozkaz L1/2014 - Otworzenie prób na stopnie Leny, Anety i Jędrka

Rozkaz L2/2014 – 4 osoby przyjęte do drużyny, nowy zastęp i zamknięcie projektu HS

Rozkaz L3/ 2014 – Nowa przyboczna

Rozkaz L4/2014 – otwarcie Prób Harcerskich

Rozkaz L5/2014 – Sprawności i pochwały, zwolnienie z funkcji Leny

Rozkaz L6/2014 – Sprawności

Rozkaz L7/ 2014 - Proporcowi, miano dla Nimbus, Samarytanka Mony (obóz)

Rozkaz Specjalny L1/ 2014 – Xenia i Zuzia w drużynie

Rozkaz L8/ 2014 – stopnie Marceliny, Harcerz Roku(obóz)

Rozkaz L9/2014 – rozkaz z BHS

Rozkaz SpecjalnyL2/2014 – Marcin, Wiktoria i Marika w drużynie

Informacja o przyznaniu na Honorowego Miana Drużyny Grzesiakowej

Rozkaz L10/2015 – otworzenie Próby Harcerskiej Xenii, Zuzi, Marcina, Wiktorii

 Rozkazy z roku 2013

Rozkaz Specjalny L1/2013 – otworzenie próby harcerki Leny

Rozkaz L1/2013 – Nowi zastępowi i przyboczny

Rozkaz L2/ 2013 – Sprawności dla Leny i próba proporcowego

Rozkaz L3/2013 – Otworzenie próby na stopień dh. Anety

Rozkaz L4/2013 – Rozkaz z Biwaku w Sasinie

Rozkaz L5/2013 – Wrzesień- Nowi funkcyjni, Załoga Wodna, stopień czyli zmiany.

Rozkaz Specjalny L2/2013 – Przyjęcie Leny do drużyny i nadanie stopnia Pionierki dla Anety

Rozkaz L6/2013 – Projekt HS, sprawności, kurs zastępowych

Rozkaz L7/2013 – Sprawności Leny i Anety

Rozkaz L8 / 2013 – Sprawności, Lena kronikarką, pochwały, miano dla Pulsar

Rozkaz Specjalny L3 /2013 – Przeczenie Harcerskie i Ochotniczka Leny

 

Rozkazy z roku 2012

Rozkaz L1/2012 – Mianowanie Julii na f-cję przybocznej

Rozkaz L2/2012 – Rozpisanie konkursu na Harcerza Roku

Rozkaz L3/2012

Rozkaz L4/2012

Rozkaz Specjalny L1/2012 – Przyrzeczenie Jędrka

Rozkaz L5/2012 – Otworzenie prób zastępów

Rozkazy z roku 2011

Rozkaz L1 – Konkurs na Harcerza Roku

Rozkaz L2 – Przyrzeczenie

Rozkaz L3 – Zamknięcie próby Skauka

Rozkazy z roku 2010

Rozkaz L1/10

Rozkaz L2/10

Rozkaz L3/10

Rozkaz L4/10

Rozkaz L5/10

Rozkaz L6/10

Rozkazy jako komentant biwaku Pi SDH

Rozkazy jako komentant podobozu Eskapana na obozie Leśna Huta 2010

Rozkazy z roku 2009

Rozkaz L1/09

Rozkaz L2/09

Rozkaz L3/10

Rozkaz L4/10

Rozkaz L5/10

Rozkaz L6/10

Rozkazy z roku 2008

Rozkaz L1/08

Rozkaz L2/08

Rozkaz L3/10

Rozkaz L4/10

Rozkaz L5/10

Rozkaz L6/10

Rozkazy z roku 2007

Rozkaz L1/07

Rozkaz L2/07

Rozkazy z roku 2006

Rozkaz L1/06

Rozkaz L2/06

Rozkaz L3/10

Rozkaz L4/10

Rozkaz L5/10

Rozkaz L6/10

Rozkazy z roku 2005

Rozkaz L1/05

Rozkaz L2/05

Rozkaz Specjalny L1/05

Rozkaz L3/05

Zostaw odpowiedź