Regulamin RD

 

Sopot, 27 grudnia 2012

Regulamin pracy Rady Drużyny

3,14 Sopockiej Drużyny Harcerskiej ?Syndykat?

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin ten jest wewnętrznym regulaminem 3,14 Sopockiej Drużyny Harcerskiej ?Syndykat?.

2. Rada Drużyny jest ciałem doradczym w pracy drużynowego, mogącym podjąć inicjatywę w zakresie przyznanych jej praw.

CZŁONKOWIE RADY

1. Do Rady Drużyny należą, z racji pełnionych funkcji, drużynowy, przyboczni i zastępowi.

2. Do Rady Drużyny należy, z racji pełnionej funkcji kwatermistrz, jeśli taka funkcja jest pełnione w drużynie.

3. W obradach Rady Drużyny na prawach członka mogą brać udział osoby, które w okrasie od ostatniej rady zorganizowały i przeprowadziny, co najmniej jedną zbiórkę.

4. Zgodę na uczestnictwo w zebraniu Radzie Drużyny osoby, o której mowa w pkt. 3 musi wyrazić co najmniej 2/3 członków stałych.

5. Każdy członek Rady Drużyny może zrzec się członkostwa w Radzie Drużyny. Ponowne członkostwa w Radzie Drużyny musi być uchwalone przez Radę Drużyny.

UCHWAŁY RADY DRUŻYNY

1. Rada Drużyny może podjąć inicjatywę uchwalając większością głosów uchwałę.

2. Uchwała staje się prawomocna, jeśli zostanie zatwierdzona przez drużynowego w rozkazie w ciągu 30 dni od daty uchwalenia.

3. Wszystkie uchwały są do wglądu w Księdze Uchwał Rady Drużyny.

SPOTKANIA RADY DRUŻYNY

1. Spotkanie Rady Drużyny uznaje się za ważne, jeśli znajduje się na nim 2/3 członków Rady Drużyny.

2. Spotkania Rady Drużyny muszą odbywać się przynajmniej raz na kwartał.

ZMIANY W REGULAMINIE

1. Regulamin może być zmieniony uchwałą Rady Drużyny zatwierdzoną rozkazem drużynowego.

 

Zostaw odpowiedź