Kategoria : Rozkazy

Rozkaz L.2/ 2013

 

Sopot, 05.03.2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Drużynowa

3,14 Sopockiej Drużyny Harcerskiej

?Syndykat?

 

Rozkaz L. 2/2013

1.  Decyzją Rady Drużyny przyznaję dh. Lenie Kuklińskiej sprawności:

– Gimnastyczki *

– Kuchcika*

– Łazika *

– Młodej pływaczki *

– Igiełki *

 

2.  Otwieram okres próbny dh. Franciszkowi Grzonce  na funkcji Proporcowego Drużyny i równocześnie zobowiązuje do realizacji zadań próby.

 

Czuwaj!

sam. Julia Ostrowska

Rozkaz L. 5/2012

Sopot, 21.12.2012

Związek Harcerstwa Polskiego

Drużynowa

3,14 Sopockiej Drużyny Harcerskiej

?Syndykat?

Rozkaz L. 5/2012

1.        Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.1     Uchwały Rady Drużyny

Uchwałą Rady Drużyny wprowadzam Regulamin pracy Rady Drużyny. Załącznik 1.

Uchwałą Rady Drużyny wprowadzam Kategoryzację zastępów. Załącznik 2.

2.        Zwolnienia

2.1     Zmiany w składzie Rady Drużyny

Zwalniam z stałego członkostwa w Radzie Drużyny dh. Maciej Smyka oraz dh. Rafała Nowaka.

2.2     Zwalniam z funkcji:

Zwalniam z funkcji zastępowego dh. Macieja Smyka

3.        Mianowania

3.1     Powołuję członków Rady Drużyny:

Powołuję na stałych członków Rady Drużyny och. Monikę Pałgan i phm. Wojciecha Papaja HO

3.2     Mianuję na funkcję:

Mianuje na funkcję Kwatermistrza drużyny phm. Wojciecha Papaja HO

Otwieram okres próby dh. Rafałowi Nowakowi na funkcji przybocznego tym samym zobowiązuję do realizacji zadań.

Otwieram okres próby dh. Marcelinie Kowalewskiej oraz dh. Lenie Kuklińskiej na funkcji Kronikarki Drużyny.

Otwieram okres próbny zastępu żeńskiego z zastępową dh. Marceliną Kowalewską, tym samym zobowiązuję do realizacji zadań próby zastępu.

Otwieram okres próbny zastęp męskiego z zastępowym dh. Jakubem Baranowskim, tym samym zobowiązuję do realizacji zadań próby zastępu.

 4.        Nagrody i wyróżnienia

4.1     Dziękuję za zaangażowanie w harcerską służbę och. Monice Pałgan.

5.        Upomnienia i kary

5.1     Upominam dh. Franciszka Grzonkę oraz och. Monikę Pałgan za nierealizowanie zadań z prób na stopnie z terminie.

6.        Sprawy różne

6.1     Gratuluje ukończenia kursu i zdobycia brązowych odznak ratownika ZHP:

phm. Wojciechowi Papajowi

och. Monice Pałgan

dh. Rafałowi Nowak

 

CZUWAJ!

Drużynowa 3,14 SDH Syndykat

sam. Julia Ostrowska

 

 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Obozu Władcy Wiatru
 

Wenecja, 2.07.2012

Rozkaz L1/2012

1. Mianowania

Mianowania Kadry Obozu:
Mianuję pwd. Ewę Kątowską na zastępczynię ds. organizacji i programu oraz nadaję jej funkcję Bosmana Pirata
Mianuję HO Aleksandrę Jakubowską na zastępczynię ds. rozwoju oraz nadaję jej funkcję Cooka
Mianuję sam. Julię Ostrowską na oboźną oraz nadaję jej funkcję Bosmana
Mianuję och. Monikę Pałgan na Kadrę Programową oraz nadaję jej funkcję Cooka
Mianuję pion. Alicję Krawczun-Rygmaczewską na Kadrę Programową oraz nadaję jej

Mianowania w Radzie Obozu:
Mianuję druhów – Rafała Nowaka, Macieja Smyka i Stefana Mękwińskiego na Oficerów Wachtowych

Mianuję och. Klaudię Barkowską, och. Lenę Haczewską i mł. Sebastian Pawiński na funkcję Zastępowych – Starszych Wacht

2. Zatwierdzam nazwy i skład wacht obozowych
Zamaskowany Sarkazm – zastępowy mł. Sebastian Pawiński, Jakub Baranowski, Szymon Trzebiatowski, Franciszek Grzonka, Eryk Kamiński, Jędrzej Kaniowski
Jagodowe – zastępowa zastępowa och. Klaudia Barkowska, och. Julia Topolska, dh. Hania Adamczyk, dh. Martyna Adamczyk, dh. Agata Wiśniewska
Ogniki – zastępowa och. Lena Haczewska, och. Kinga Górska, dh. Marcelina Kowalewska, dh. Miriam Jeka, dh. Julia Zajder
Mała Krowa Interpunkcyjna w skrócie MKI. – zastępowy Stefan Mękwiński, dh. Rafał Nowak, dh. Maciej Smyk

3. Regulaminy
Zobowiązuję wszystkich do przestrzegania regulaminów. Szczególnie do zachowywania ciszy nocnej.

4. Pozostałe
Rozpoczynamy 2 tygodnie harcerskiej i żeglarskiej przygody. Mam nadzieję, że ten czas pozostanie dla nas wszystkich niezapomniany.

Czuwajcie na morzach!
phm. Wojciech Papaj vel. Władysław Wagner
Komendant obozu, kapitan rejsu.

 

—-
 
Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Obozu Władcy Wiatru
 

Wenecja, 4.07.2012

Rozkaz L2/2012

1. Program dnia
Podaję do wiadomości dzisiejszy program dnia:
- rano – odwiedziny rodziców
- po południu – odwiedziny rodziców
- wieczorem – zajęcia programowe

2. Otwarcie prób na sprawności
-Znawca Musztry – mł. Sebastian Pawiński, dh. Jakub Baranowski

3. Zamknięcie prób na sprawności
Przyznaję sprawność Sobieradka Obozowego:
- Bruno Zabielski
- dh. Agata Wiśniewska
- dh. Jędrzej Kaniowski

Czuwajcie na morzach!
phm. Wojciech Papaj vel. Władysław Wagner
Komendant obozu, kapitan rejsu.

———-
Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Obozu Władcy Wiatru
 

Wenecja, 11.07.2012

Rozkaz L3/2012

1. Podaję do wiadomości następujący program dnia:
Rano – zajęcia żeglarskie
Po południu – zajęcia żeglarskie
Wieczorem – świeczkowisko z obozem z Tczewa

2.Otwieram próbe na sprawność Bosmana ** druhom:
Szomonowi Trzebiatowskiemu, Franciszkowi Grzonkas

3. Zamykam próbę na sprawność

Czuwajcie na morzach!
phm. Wojciech Papaj
Komendant obozu, kapitan rejsu.

———-

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Obozu Władcy Wiatru

Wenecja, 14.07.2012

Rozkar L4/2012

1. Podziękowania
Dziękuję wszystkim za 2 tygodnie wspólnej harcerskiej i żeglarskiej przygody.

2. Przyznanie sprawnośći
Przyznaję sprawność Robinsona **:
-Zastępowi Jagodowe – gratuluję najlepszej tegorocznej chatki!
-Zastępowi Ogniki
-Zastępowi Zamaskowany Sarkazm

Czuwajcie na morzach!
phm. Wojciech Papaj
Komendant obozu, kapitan rejsu.

———–

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Obozu Władcy Wiatru
 

Wenecja, 15.07.2012

Rozkaz L5/2012

1. Zwolnienia
Z chwilą zwolnienia ostatniego uczestnika w ręce rodziców i opiekunów zwalniam:
z funkcji z-czyni komendanta pwd. Ewę Kątowską
z funkcji Oboźnej sam. Julię Ostrowską
z funkcji Kadry Programowej och. Monikę Pałgan i pion. Alicję Krawczun-Rygmaczewską

z Funkcji MKI druhów: Stefana Mękwińskiego, Rafała Nowaka i Macieja Smyka

Z chwilą rozliczenia obozu i dopełnienia zadań kwatermistrzowskich zwalniam:
HO Aleksandrę Jakubowską z funkcji kwatermistrzyni.

2. Udzielam pochwały
pwd. Ewie Kątowskiej
pion. Alicji Krawczun-Rygmaczewskiej
Za przykładne wykonywanie obowiązków i postawę podczas trwania obozu.

3. Przyznanie sprawności
Przyznaję druhnom
pwd. Ewie Kątowskie i pion Alicji Krawczun- Rygmaczewskiej sprawność – Filmowca ***

Czuwajcie na morzach!
phm. Wojciech Papaj
Komendant obozu, kapitan rejsu.