Kategoria : Rozkazy

Rozkaz L4/2012

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowy Pi SDH ?Syndykat?

 

Sopot, 14.06.2012


Rozkaz L4/2012

1. Pochwały
Udzielam pochwały druhnom i druhom:

Sam. Julii Ostrowskiej

och. Monice Pałgan

dh. Maciejowi Smyk

dh. Jakubowi Baranowskiemu

dh. Franciszkowi Grzonka

Za ofiarną postawę podczas biwaku roboczego.

2.Otwarcie prób na stopnie i sprawności:
Otwieram samarytance Julii Ostrowskiej próbę na stopień Harcerki Orlej
Otwieram ochotniczce Monice Pałgan próbę na stopień Samarytanki
Otwieram druhowi Franciszkowi Grzonka próbę na stopień Odkrywcy

3.Zamknięcie prób na stopnie i sprawności.

Zamykam w wynikiem negatywnym próby:

Macieja Smyka na stopień Odkrywcy,

Rafała Nowaka na stopień Ćwika.


Przyznaję niżej wymienionym druhom i druhom uczestniczącym w Biwaku w dniach 8-10 czerwca 2012 w Leśnej Hucie sprawność Majsterklepki(*):

Sam. Julia Ostrowska

och. Monika Pałgan

mł. Jakub Baranowski

dh. Maciej Smyk

dh. Franciszkowi Grzonka


Przyznaję sprawność Znawcy obrzędowości i tradycji drużyny (*)druhowi Franciszkowi Grzonka.


4. Zwolnienia z funkcji
Zwalniam odkrywcę Marcina Skałkowskiego z funkcji przybocznego, serdecznie dziękuję za pełnioną służbę.

Czuwaj!

phm. Wojciech Papaj HO

Rozkaz L1/2011

Sopot  18.02.2011

Związek Harcerstwa Polskiego Drużynowy

3,14 (Pi) Sopockiej Drużyny Harcerskiej ?Syndykat?

Rozkaz L1 /2011

1. Przyznanie sprawności i odznak

1.1       Przyznaję sprawność Higienista/tka druhnom i druhom:

 • Oli Szwarc
 • Oli Klimek
 • Sławkowi Bianga
 • Jakubowi baranowskiemu
 • Julce Sankiewicz

1.2       Przyznaję sprawność Harcownik Druhnie Anecie Grzyb

1.3       Przyznaję sprawność Obserwator druhnom i druhom

 • Oli szwarc
 • Julce Sankiewicz
 • Sławkowi bianga

1.4       Przyznaję sprawność Grajek druhnom i Druhom:

 • Anecie Grzyb
 • Jakubowi Baranowskiemu
 • Oli Klimek

 

1.5       Przyznaję sprawność Młody Pływak druhnom i Druhom:

 • Oli Szwarc
 • Oli klimek
 • Jakubowi baranowskiemu
 • Julce Sankiewicz
 • Sławkowi Bianga

 

2. Dziękuję wcześniej wymienionym za harcerską postawę i entuzjazm na Harcerskich Feriach 2011. Zachęcam Was wszystkich do zdobywania kolejnych sprawności.

 

3. Otwieram współzawodnictwo dotyczące znajomości technik harcerskich ? pierwsze 3 osoby, które zgłoszą się do drużynowego ze wzorową znajomością rzeczy ujętych na teście z ostatniej zbiórki otrzymają 50% upustu opłaty za następny biwak.

 

4. Otwieram współzawodnictwo punktowe o tytuł Harcerza Roku ? informacje i punktacja ukaże się w przyszłym tygodniu na stronie drużyny. Punkty będzie można uzyska m.in. za regularne pojawianie się na zbiórkach, zdobywanie stopni i sprawności, pisanie postów na forum drużyny, znajdowanie liczby 3,14 w otaczającej nas rzeczywistości oraz za inne harcerskie zachowania.

Na zwycięzcę będzie czekał Puchar Harcerza Roku i wpisanie się złotymi literami na karcie chwały !

 

5. Informuję o możliwości zapisania się do konkursu na funkcje Apteczkowego/eg, Proporcowego/ej, kronikarza/rki.

Czuwaj!

phm. Wojciech Papaj HO

 

Rozkaz L4/2010

Związek Harcerstwa Polskiego

Drużynowy 3,14 Sopockiej Drużyny Harcerskiej

Sopot 30.07.2010

Rozkaz Specjalny L1/10

1.Uchwały Rady Drużyny

Uchwałą Rady Drużyny z dnia 29.07.2010 dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druha Rafała Nowaka, oraz życzę druhowi wielu przygód, radości na szlaku harcerskiej służby. Niech okrąg Cię prowadzi.

2.Pochwały nagrody, wyróżnienia

Przynaję pochwałę druhnie Zuzannie Drohomireckiej za niezłomną postawę podczas obozu Leśna Huta 2010.

Czuwaj!

phm. Wojciech Papaj HO

drużynowy Pi PSDH