Kategoria : Sprawności

Sprawności dotyczące akcji zarobkowych

Mały pakowacz /Mała pakowaczka *

 1. Uczestniczył/a przynajmniej w 2 akcjach zarobkowych.
 2. Wie i umie wytłumaczyć dlaczego trzeba rozdzielać produkty chemiczne, żywnościowe, gospodarcze pakując je. Stosuje się do tych zasad.
 3. Podczas akcji umie zadbać o higienę fizyczną i psychiczną – wykonuje ćwiczenia.
 4. Jest pogodny/a i podchodzi do swoich obowiązków podczas akcji z zaangażowaniem.

Pakowacz / Pakowaczka **

 1. Uczestniczył/a przynajmniej w 4 akcjach zarobkowych.
 2. Zorganizowała krótki kurs pakowania zakupów tłumacząc w jaki sposób prawidłowo zapakować zakupy.
 3. Podczas akcji umie zadbać o higienę fizyczną i psychiczną.
 4. W czasie wolnym podczas akcji umie zorganizować czas sobie oraz innym harcerzom wykonując przydatne czynności, ćwiczenia.

Paker / Pakerka ***

 1. Posiada sprawność Pakowacza.
 2. Uczestniczył/a w przygotowywaniu 2 akcji zarobkowych
 3. Przygotował/a przynajmniej 1 akcję zarobkową i przeprowadził/a ją z zastępem lub drużyną.

.