Projekt HS

Drodzy gimnazjaliści wykażcie się inicjatywą i przeprowadźcie Projekt HS :)

Podstawowe info o projektach – > TUTAJ

Dobry artykuł -> TUTAJ

KARTA PROJEKTU

Projekt jest instrumentem metodycznym o ściśle zdefiniowanych elementach. Wszystkie elementy można zawrzeć w karcie projektu, której wypełnienie jest jednym z warunków rozpoczęcia realizacji projektu.

Rolą drużynowego jest przekonanie harcerzy, że karta projektu to nie zbędna biurokracja, a pomoc przy projekcie. Przygotowanie dobrego wzoru karty projektu ułatwi harcerzom zaplanowanie jego realizacji a Radzie Drużyny ocenę przebiegu. Harcerze wypełniając kartę uczą się systematyczności i planowania swojej pracy.

Najlepiej, żeby karta projektu mieściła się na jednej stronie formatu A4. Wtedy jej wypełnienie nie wydaje się harcerzom ani trudne, ani pracochłonne.

Prawidłowe wypełnienie tej karty gwarantuje, że harcerze będą mieli czas na zastanowienie się nad tym, jaki jest cel projektu, jakie kroki poprowadzą ich do jego osiągnięcia i kto będzie za poszczególne kroki odpowiedzialny. Ważne jest to, że na samym początku harcerze będą wiedzieli (jak obejrzą kartę projektu), że po jego zakończeniu będą musieli ocenić przebieg projektu we własnym gronie, że będą musieli zgromadzić odpowiednią dokumentację i zastanowić się jak zaprezentować Drużynie wykonany projekt. Dopiero na końcu projekt jest oceniany przez Radę Drużyny.

Na karcie projektu powinno być napisane, że Rada Drużyny w ocenie weźmie pod uwagę: zaplanowanie projektu, przebieg, zgromadzoną dokumentację i sposób jego zaprezentowania drużynie.

Dobrze by było, żeby każdy z członków zespołu projektowego miał swoja kopię karty projektu.

KARTA PROJEKTU

Zostaw odpowiedź