Sprawności harcerskie zestaw podstawowy

Jak zdobyć sprawność?
 1. Wybierasz sprawność, która Cię interesuje
 2. Zgłaszasz się do przełożonego – zastępowego, drużynowego w celu ustalenia zadań (z wymagań wymyślacie zadania właśnie dla Ciebie, najlepiej jeśli będziesz mieć przygotowane swoje pomysły)
 3. Po uzgodnieniu zadań spisujesz je na karcie próby, a drużynowy otwiera rozkazem Twoją próbę.
 4. Wykonujesz wszystkie zadania w odpowiednim czasie.
 5. Drużynowy zamyka próbę i przyznaje Ci sprawność, od tej pory możesz ją nosić na swoim mundurze !
 6. Sprawności naszywamy na PRAWYM rękawie, pod naszywką drużyny, kolory obszycia sprawności -
 •  * granatowy 
 • ** zielony 
 • *** czerwony; 
 • mistrzowska – czarne obszycie

Książeczka w pdf

Podstawowy zestaw sprawności harcerskich

 

Sprawności samarytańskie

HIGIENISTA- HIGIENISTKA *

 1. Założył/a opatrunek, nakleił/a plaster z opatrunkiem, zabandażował/a kończynę, wykorzystał/a
 2. w opatrywaniu chustę trójkątną.
 3. Zabezpieczył/a się przed przeziębieniem, odmrożeniem.
 4. Zaradził/a w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, niewielkiego oparzenia, krwotoku z nosa, ukąszenia przez pszczołę lub osę.
 5. Zmierzył/a temperaturę, wie jaka jest prawidłowa temperatura ciała.
 6. Poznał/a alarmowe numery telefonów. Wie, kiedy i w jaki sposób należy z nich korzystać.

SANITARIUSZ- SANITARIUSZKA * *

 1. Poznał/a zasady kompletowania apteczki. Skompletował/a apteczkę osobistą.
 2. Prawidłowo postąpił/a w przypadku:
 • krwotoku (np. z kończyny), stłuczenia, zaprószenia oka, omdlenia,
 • konieczności unieruchomienia kończyny,
 • sprawdzenia tętna,
 • konieczności udrożnienia górnych dróg oddechowych.
 1. Pełnił/a służbę samarytańską na wycieczce, biwaku lub obozie.
 2. Brał/a udział w akcji społecznej, służącej profilaktyce zdrowotnej.

RATOWNIK- RATOWNICZKA * * *

 1. Skompletował/a torbę pierwszej pomocy dla drużyny na rajd, wycieczkę lub biwak.
 2. Zaradził/a, w przypadku zatrucia pokarmowego (substancjami chemicznymi, grzybami, zepsutą żywnością).
 3. Zaradził/a w przypadku utraty przytomności. Ułożył/a poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
 4. Umie zorganizować transport chorego. Zastosował/a różne sposoby nasobnego przenoszenia rannych. Kierując patrolem noszowym pokonał(a) kilka przeszkód (zejście do dołu, podejście pod górę, pokonanie ogrodzenia).
 5. Brał/a udział w zawodach w ratownictwie lub ratowniczej grze terenowej. Pełnił/a służbę w ambulatorium obozowym lub podczas dużej imprezy terenowej, opiekował/a się chorym.

Odznaki ?Ratownik Medyczny ZHP?

 

Sprawności przyrodnicze

PRZYRODNIK- PRZYRODNICZKA *

 1. Rozpoznał/a po sylwetkach i liściach dziesięć drzew (np. dąb, brzozę, klon, leszczynę, wierzbę, topolę, lipę, sosnę, świerk, jodłę, modrzew).
 2. Rozpoznał/a na rysunku lub zdjęciu po pięć gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce.
 3. Uczestniczył/a w wycieczce do lasu, ułożył/a i przedstawił/a w zastępie pięć zasad zachowania się w lesie.
 4. Samodzielnie lub z zastępem zasadził/a drzewko w pobliżu swojego domu, na działce lub przy szkole.

PRZYJACIEL PRZYRODY * *

 1. Wskazał/a na mapie Polski parki narodowe oraz znajdujące się w okolicy (np. w gminie lub powiecie) rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i wybrane pomniki przyrody. Potrafi wyjaśnić cele, dla których je utworzono.
 2. Uczestniczył/a w wycieczce do rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Zachowywał/a się zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
 3. Brał/a udział w pracy na rzecz środowiska naturalnego, np. w parku, na szlaku turystycznym, podczas imprezy ekologicznej.
 4. W swoim domu oszczędza wodę i energię elektryczną, dba o wykorzystanie surowców wtórnych.

ZNAWCA PRZYRODY * * *

 1. Skompletował/a biblioteczkę (książki, artykuły, foldery, adresy stron internetowych) o tematyce ekologicznej.
 2. Poznał/a zasady ekologicznego obozowania. Zastosował/a je w praktyce.
 3. Wziął/ęła udział w akcji na rzecz ratowania lub ochrony środowiska naturalnego.
 4. Przygotował/a i przeprowadził/a zbiórkę na temat znaczenia przyrody dla zdrowia człowieka oraz o potrzebie jej ochrony przed zagrożeniami cywilizacji.
 5. Zapoznał/a się z celami i działaniami kilku wybranych organizacji ekologicznych.

EKOLOG * * * *

 1. Poznał/a systematykę roślin. Poznał/a rośliny chronione w Polsce.
 2. Poznał/a systematykę zwierząt. Poznał/a zwierzęta chronione w Polsce.
 3. Przedstawił/a w interesującej formie bogactwo polskich lasów, znaczenie lasów dla przyszłości człowieka na Ziemi.
 4. Wskazał/a zagrożenia występujące w polskich lasach i dotyczące drzew, ptaków i zwierząt.
 5. Poznał/a zasady ekologicznego obozowania. Zastosował/a je w praktyce.
 6. Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

Sprawności puszczańskie

ROBINSON * *

 1. Przeprowadził/a w pobliżu obozu w samotności kilkugodzinną obserwację życia lasu o wschodzie słońca.
 2. W dowolnej formie udokumentował/a swoje spostrzeżenia (zauważone zwierzęta, ich tropy, zjawiska przyrody, znalezione rośliny chronione, jadalne itp.),zaprezentował/a je na zbiórce zastępu.
 3. Przygotował/a dla zastępu posiłek, korzystając z zebranych owoców lasu.
 4. Wraz z kolegą/koleżanką biwakował/a w pobliżu obozu przez 24 godziny.

 

LEŚNY CZŁOWIEK * * *

 1. Odbył/a samotną wędrówkę po lesie (od świtu do zmroku), żywiąc się owocami lasu, odnalazł/a wyznaczone przez drużynowego miejsce bez posługiwania się mapą, kierując się tylko znakami przyrody.
 2. Korzystając z samotności przemyślał/a swoje dotychczasowe życie harcerskie.
 3. Powrócił/a niepostrzeżenie do ogniska i opowiedział/a gawędę o życiu lasu na podstawie wyników obserwacji i przemyśleń, jakie miał/a podczas wędrówki.
 4. W czasie tej wędrówki znalazł/a ciekawe miejsce, by pokazać je potem harcerzom/harcerkom z drużyny.

TRZY PIÓRA * * * *

1. Przeszedł/przeszła pomyślnie trzy próby ? milczenia, głodu i samotności ? przez kolejne trzy doby:

 • w czasie pierwszej doby powstrzymał/a się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów
  (z wyjątkiem czystej wody) uczestnicząc we wszystkich zajęciach obozowych,
 • w czasie drugiej próby zachowa/a całkowite milczenie,
 • trzecią dobę spędził/a w lesie nie spostrzeżony/ona przez ludzi, żywiąc się pokarmem leśnym.

 

——–
Kucharskie

KUCHCIK *

 1. Przygotował/a w terenie posiłek dla zastępu, korzystając z kuchni polowej lub kuchenki turystycznej.
 2. Zadbał/a o estetyczny wygląd polowego ?stołu?.
 3. Przestrzegał/a zasad higieny przy sporządzaniu posiłków i zapoznał/a z nimi zastęp.
 4. Przygotował/a śniadanie lub kolację dla domowników.
 5. Przygotował/a podwieczorek według własnego pomysłu.

KUCHARZ * *

 1. Prawidłowo posługiwał/a się sprzętem kuchennym (nożami, tłuczkami, maszynką do mielenia, garnkami i patelniami różnej wielkości, cedzakiem).
 2. Ułożył/a urozmaicony jadłospis na kilkudniowy biwak lub na tydzień obozu dla całej drużyny.
 3. Przygotował/a obiad dwudaniowy dla rodziny, estetycznie go podając.
 4. Wybrał/a miejsce na kuchnię na biwaku drużyny urządził/a ją funkcjonalnie.

KUCHMISTRZ?KUCHMISTRZYNI * * *

 1. Rozplanował/a i urządził/a blok kuchenny na obozie drużyny lub kilkudniowym biwaku.
 2. Kierował/a co najmniej przez trzy dni służbą kuchenną na obozie drużyny lub na biwaku: układając jadłospisy, gotując każdego dnia inną zupę, przygotowując dania mięsne i jarskie.
 3. Poznał/a zasady racjonalnego żywienia dzieci i dorosłych.
 4. Ułożył/a wybraną dietę: (np.: niskokaloryczną, dla cukrzyków, dla diabetyków) oraz wyliczył/a podstawowe wartości odżywcze w stosunku do tej diety.
 5. Przygotował/a młodszych do próby na sprawność ?kuchcika?.

Logistyczne ? Finansowe

OSZCZĘDNY- OSZCZĘDNA *

 1. Wie, jakie są podstawowe miesięczne opłaty domowe.
 2. Zaoszczędził/a pieniądze na wybrany przez siebie cel.
 3. Współuczestniczył/a w organizowaniu akcji zarobkowej.
 4. Wymienił/a surowce wtórne, które zbierał/a i segregował/a.
 5. Oszczędnie gospodaruje wszelkimi materiałami.

SKARBNIK- SKARBNICZKA * *

 1. Poznał/a przepisy finansowe ZHP obowiązujące drużynę.
 2. Opracował/a preliminarz finansowy imprezy drużyny.
 3. Zorganizował/a akcję zarobkową zastępu.
 4. Przyjął/przyjęła składki członkowskie zastępu i prawidłowo je wpisał/a do książki finansowej drużyny.
 5. Nauczył/a się prawidłowo wypełniać książkę finansową drużyny.

FINANSISTA * * *

 1. Opracował/a plan finansowy drużyny na rok harcerski i przedstawił/a swoją koncepcję radzie drużyny.
 2. Przygotował/a i zrealizował/a projekt mający na celu zachęcenie do oszczędzania.
 3. Zarządzał/a finansami biwaku drużyny:
 • przygotował/a preliminarz
 • właściwie rozliczył/a wydatki.
 1. Przedstawił/a młodszym sposoby oszczędzania i gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

Uprawnienia samodzielny księgowy/samodzielna księgowa

Uprawnienia do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

 

Logistyczne ? Obozowe

SOBIERADEK OBOZOWY *

 1. Rozbił/a samodzielnie mały namiot.
 2. Uczestniczył/a w budowie urządzeń namiotowych, posługując się sprzętem pionierskim.
 3. Samodzielnie wykonał/a przedmiot przydatny na obozie, np. kosz na śmieci, wieszak, tablicę rozkazów.
 4. Rozpalił/a ogień w bezpiecznym miejscu i zatarł/a dokładnie ślady po zakończeniu ogniska.

TECHNIK OBOZOWY * *

 1. Umiejętnie posługiwał/a się zakonserwowanym przez siebie sprzętem pionierskim przy budowie urządzeń namiotowych.
 2. Zbudował/a urządzenie obozowe własnego pomysłu, stosując węzły i gwoździe odpowiedniej wielkości.
 3. Wraz z zastępem rozstawiał/a namioty różnego typu i wielkości.
 4. Po zakończeniu obozu wraz z zastępem składał/a namioty przygotowując je do złożenia w magazynie (suszył/a, naprawiał/a, talkował/a).

WYGA OBOZOWY * * *

 1. Uczestniczył/a w zwiadzie kwatermistrzowskim obozu drużyny.
 2. Kierował/a rozstawieniem obozu, właściwie dobierając miejsca na namioty mieszkalne, kuchnie i sanitariaty.
 3. Zapoznał/a się z możliwościami zastosowania różnego rodzaju drewna do budowy urządzeń obozowych.
 4. Budował/a urządzenia obozowe ogólnego użytkowania, np. kuchnię, pomosty, stołówkę.
 5. Brał/a udział w kwaterce obozowej.

 

 

Logistyczne ? Gospodarcze

MAJSTERKLEPKA *

 1. Skompletował/a zestaw podstawowych narzędzi do majsterkowania i umie się nimi bezpiecznie posługiwać.
 2. Oczyścił/a przedmioty z drewna, metalu i tworzyw sztucznych, nie niszcząc ich.
 3. Skleił/a rozbitą porcelanę, plastik, metal ? przedstawił/a swoje sposoby drobnych napraw na zbiórce zastępu.
 4. Wykonał/a proste prace, jak np. ostrzenie noży, wymiana baterii w latarce, kalkulatorze, radiu, wymiana uszczelki w kranie, naoliwienie zamka.

GOSPODARZ * *

 1. Opiekował/a się harcówką przez okres próby: dokonał/a w niej drobnych napraw lub zaproponował/a nowe funkcjonale i estetyczne rozmieszczenie wyposażenia.
 2. Konserwował/a sprzęt pionierski, sportowy lub obozowy.
 3. Skompletował/a sprzęt potrzebny na obóz drużyny lub szczepu.
 4. Wie, na czym polega inwentaryzacja, brał/a udział w spisie z natury.
 5. Prowadził/a magazyn sprzętu na obozie drużyny lub w ciągu roku wraz z dokumentacją.

KWATERMISTRZ- KWATERMISTRZYNI* * *

 1. Stosuje zasady logistyki w życiu codziennym ? korzysta z tej wiedzy przy planowaniu prac drużyny.
 2. Uczestniczył/a w organizowaniu obozu drużyny pod względem kwatermistrzowskim, zadbał/a o zaplecze dla obozu.
 3. Był odpowiedzialny/była odpowiedzialna za organizacyjną stronę biwaku lub rajdu szczepu.
 4. Przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił/a funkcję kwatermistrza drużyny lub szczepu.
 5. Nauczył/a młodszych konserwować sprzęt pionierski i porządkować magazyn sprzętu oraz posługiwać się narzędziami zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

LOGISTYK * * * *

 1. Odpowiadał/a za logistyczne przygotowanie obozu, przeprowadzając zwiad i organizując zaplecze dla obozu, przygotował/a niezbędne dokumenty.
 2. Pełnił/a funkcję kwatermistrza/kwatermistrzyni lub zaopatrzeniowca na obozie.
 3. Przygotował/a preliminarz i współuczestniczył/a w rozliczeniu obozu.
 4. Podsumował/a roczną działalność drużyny/szczepu pod względem organizacyjnym: przeprowadził/a inwentaryzację, ocenił/a ilościowo i jakościowo zaplecze sprzętowe, skontrolował/a i uzupełnił/a dokumentację. Wnioski i propozycje przedstawił/a radzie drużyny /szczepu.
 5. Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

 

Terenoznawcze

OBSERWATOR- OBSERWATORKA *

 1. Wyznaczył/a strony świata za pomocą busoli, słońca, gwiazd i drzew.
 2. Poruszał/a się bezszelestnie po pomieszczeniu zamkniętym i w terenie, czołgając się i maskując swoją obecność.
 3. Rozpoznał/a w lesie ślady ludzi, zwierząt i pojazdów.
 4. Uczestniczył/a w biegu terenowym poruszając się według znaków patrolowych.
 5. Zapamiętał/a przebytą drogę w terenie leśnym i w mieście, wrócił/a nią samodzielnie bez błądzenia.

TERENOZNAWCA * *

 1. Ocenił/a prawidłowo odległość od wyznaczonego punktu wykorzystując zasady określania odległości w terenie.
 2. Dokonał/a pomiaru niedostępnych obiektów w terenie: wysokości drzewa, szerokości rzeki.
 3. Trafił/a do wyznaczonego miejsca w nieznanym terenie na podstawie szkicu lub mapy.
 4. Poprowadził/a patrol w terenie posługując się busolą i bezbłędnie docierając do miejsca oznaczonego na mapie.
 5. Wytypował/a w nowym terenie miejsce na biwak drużyny, rozplanowując jego rozbicie.

TOPOGRAF * * *

 1. Wyznaczył/a strony świata według przedmiotów terenowych w nocy i w dzień oraz wg słońca i zegarka.
 2. Trafił/a według mapy do odległego o kilka kilometrów obiektu, wykonując w czasie marszu szkic drogi z zastosowaniem właściwej skali.
 3. Naniósł/naniosła na powiększony przez siebie wycinek mapy lub planu miasta uzyskane w czasie zwiadu terenowego informacje o znajdujących się tam ważnych obiektach.
 4. Uzyskał/a informacje o ważnych obiektach w nieznanym terenie, korzystając z możliwości Internetu i naniósł/naniosła je na przygotowywany dla potrzeb drużyny fragment planu miasta.
 5. Przeszkolił/a młodszych w zakresie znajomości znaków patrolowych i topograficznych.

KARTOGRAF * * * *

 1. Wykonał/a z pamięci szkic sytuacyjny terenu.
 2. Dokonał/a pomiaru terenu nadającego się na urządzenie obozu lub dziecięcego placu zabaw. Wykonał/a dokładny plan.
 3. Wykreślił/a mapę wybranego terenu (zaktualizował starą mapę) na potrzeby obozu, gry terenowej, rajdu itp.
 4. Przygotował/a trasę imprezy na orientację i biegu terenowego z przeszkodami.
 5. Przeprowadził/a w drużynie (szczepie) szkolenie z zakresu terenoznawstwa.
 6. Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

 

 

Łącznościowe

GONIEC *

 1. Wskazał/a drogę do urzędów i ważnych miejsc w swojej miejscowości.
 2. Dostarczył/a list lub ustną wiadomość do adresata w wyznaczonym terminie.
 3. Nadał/a na poczcie: list polecony, telegram, przekaz pieniężny, paczkę.
 4. Bezbłędnie przekazał/a meldunek w czasie gry terenowej, posługując się wybranymi sposobami łączności.
 5. Odebrał/a i wysłał/a wiadomość pocztą internetową.

ŁĄCZNIK?ŁĄCZNICZKA * *

 1. Znalazł/a w książce telefonicznej lub w Internecie adres i numer telefonu każdej instytucji, dysponując tylko jej nazwą.
 2. Obsługując centralkę telefonicznąutrzymał/a łączność w terenie.
 3. Wykonał/a przyrząd do sygnalizacji w terenie, nadając i odbierając za jego pomocą depeszę napisaną alfabetem Morse?a.
 4. Opracował/a własny szyfr dla zastępu(drużyny).

ZWIADOWCA * * *

 1. W nieznanym terenie podszedł/podeszła wskazany obiekt w sposób niedostrzeżony.
 2. Przeprowadził/a zwiad, sporządzając szczegółowy raport zawierający opis wykonanych zadań i zaobserwowanych zdarzeń.
 3. Nawiązał/a łączność za pomocą radia CB, przekazał/a informacje zdobyte podczas zwiadu.
 4. Przeprowadził/a w zastępie /drużynie/ szkolenie z łączności.
 5. Wie, jakie są zasady i sposoby przekazu i gromadzenia poufnych informacji (np. danych osobowych), szczególnie w Internecie.

 

 

Harce

HARCOWNIK *

 1. Uczestniczył/a w 5 grach terenowych, przestrzegał/a zasad w nich obowiązujących.
 2. Poznał/a 10 ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, refleks, pamięć.
 3. Uczestniczył/a razem z zastępem w zawodach, turnieju, meczu lub innej formie współzawodnictwa między zastępami.
 4. Brał/a udział w INO, grze ekologicznej lub biegu patrolowym.

ORGANIZATOR HARCÓW- ORGANIZATORKA HARCÓW* *

 1. Przeprowadził/a 10 gier terenowych i sportowych, ucząc młodszych zasad w nich obowiązujących.
 2. Zorganizował/a dla zastępu (drużyny) ćwiczenia z KIM-a w harcówce i w terenie.
 3. Zorganizował/a mecz, olimpiadę lub inną formę zawodów między zastępami.
 4. Prowadzi własny notatnik, zawierający zbiór gier i ćwiczeń do wykorzystania w pomieszczeniu i w terenie.

MISTRZ HARCÓW?MISTRZYNI HARCÓW * * *

 1. Przedstawił/a zestaw gier, ćwiczeń i konkursów, zebranych w czasie próby.
 2. Przeprowadził/a po kilkanaście gier terenowych i świetlicowych w drużynie (szczepie) lub dla dzieci spoza ZHP.
 3. Przygotował/a trasę i program harcerskiego biegu terenowego, sprawdzającego znajomość technik harcerskich.
 4. Nauczył/a młodszych kilku gier i ćwiczeń do wykorzystania na zbiórkach i w szkole.

Animator pedagogiki zabawy ?Klanza?

Uprawnienia sędziego INO

 

 

Krajoznawcze

WSKAZIDROGA

 1. W czasie gry lub zwiadu terenowego poprowadził/a zastęp do określonego miejsca odległego o ok. 2-3 km, odszukał/a wyznaczony obiekt.
 2. Na planie zaznaczył/a nazwy ulic i placów oraz ważne obiekty ? ośrodek zdrowia, aptekę, pocztę, straż pożarną, posterunek policji itp.
 3. Poznał/a najbliższy obiekt godny zwiedzenia (zabytek historyczny, muzeum, osobliwość przyrodniczą itp.) i opowiedział/a o nim na zbiórce zastępu.
 4. Wyszukał/a interesujące informacje o swojej miejscowości w przewodniku, encyklopedii, Internecie oraz przedstawił/a je zastępowi w dowolnej formie.

PRZEWODNIK- PRZEWODNICZKA PO… * *

mieście, okolicy, miejscach pamięci narodowej, muzeach itp.

Kanon wymagań sprawności:

 1. Poznał/a historię swojego regionu. W sposób szczególny interesuje się wybranym okresem lub miejscem.
 2. Opracował/a trasę kilkugodzinnej wycieczki i wykonał/a projekt folderu turystycznego o niej.
 3. Nawiązał/a niezbędne kontakty z gospodarzem terenu oraz obiektów i placówek ujętych w opracowaniu propozycji trasy wycieczkowej.
 4. Przeprowadził/a dla kolegów/koleżanek ze swojego środowiska lub przyjezdnych wycieczkę opracowaną przez siebie trasą.

 

KRAJOZNAWCA * * *

 1. Oprowadził/a trzy wycieczki po swoim mieście (okolicy), wykazując się znajomością jego historii, zabytków i ciekawych obiektów.
 2. Pokierował/a sporządzeniem informacji o walorach turystycznych okolicy na podstawie zajęć terenowych i literatury (geografia i historia okolicy, system połączeń komunikacyjnych, przemysł i rolnictwo, obiekty historyczne i przyrodnicze, sztuka, zwyczaje ludowe itp. )
 3. Zaplanował/a cykl wycieczek do miejsc ciekawych pod względem historycznym, przyrodniczym lub geograficznym, posługując się mapami i przewodnikami.
 4. Zorganizował/a dla młodszych zwiad etnograficzny lub konkursy np.: znajomości stylów architektonicznych, z zakresu historii ruchu krajoznawczego, historii sztuki regionu, itp.
 5. Uczestniczył/a w trzech wycieczkach krajoznawczych w różnych regionach Polski.

 

 

Turystyczne

ŁAZIK *

 1. Skompletował/a ekwipunek turystyczny.
 2. Uczestniczył/a w kilku wycieczkach, ubierając się stosownie do warunków terenowych i pogodowych, zabezpieczając się przed przegrzaniem i przemoczeniem oraz otarciem stóp.
 3. Poprawnie spakował/a plecak, zabierając tylko rzeczy przydatne na tej wyprawie.
 4. Poznał/a zasady poruszania się po drogach.
 5. Uczestnicząc w wycieczkach i rajdach, zawsze zachował/a pogodę ducha, mimo trudów wędrowania.

TRAMP * *

 1. Odbył/a co najmniej 5 samodzielnych wypraw w promieniu kilku kilometrów od miejsca zamieszkania.
 2. Poznał/a zasady bezpiecznego marszu (tempo, odpoczynek, obciążenie, przepisy ruchu drogowego).
 3. Nocował/a w lesie bez namiotu oraz w nieznanej miejscowości, korzystając np. ze schroniska PTSM.
 4. Zorganizował/a biwak zastępu (drużyny), rozbijając go, a następnie likwidując bez pozostawienia śladów.

WĘDROWIEC * * *

 1. Przedstawił/a na zbiórce drużyny najpiękniejsze regiony turystyczne w Polsce.
 2. Zorganizował/a dla drużyny wycieczki o różnej tematyce, m.in. krajoznawcze, przyrodnicze, historyczne.
 3. W czasie obozów wędrownych zainteresował/a się historią poznawanych miejsc i ludzi tam żyjących.
 4. Zorganizował/a rajd według opracowanego przez siebie programu i nieznanej dla uczestników trasy.

Uprawnienia PTTK:

 • przewodnik po obiekcie ? np. po Pałacu w Wilanowie, kopalni soli w Wieliczce
 • przewodnik po mieście ? np. po Krakowie
 • przewodnik terenowy ? np. po regionie
 • przewodnik górski ? po danym paśmie
 • przodownik turystyki pieszej
 • przodownik turystyki górskiej

 

Językowe

JĘZYKOZNAWCA *

 1. Wyraża się poprawnie, nauczył/a się umiejętnie korzystać ze słowników języka polskiego i poprawnej polszczyzny.
 2. Nauczył/a się podstawowych zwrotów grzecznościowych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.
 3. W wybranym przez siebie języku obcym nauczył/a się podstawowego słownictwa związanego z harcerstwem (co najmniej 20 słówek).
 4. Uczy się systematycznie wybranego języka obcego.

TŁUMACZ- TŁUMACZKA * *

 1. Pogłębił/a w czasie próby znajomość języka obcego.
 2. Przetłumaczył/a na język polski kilka gier skautowych.
 3. Napisał/a słowniczek o tematyce harcerskiej, zawierający ok. 100 słówek w języku, którego się uczy.
 4. Uczestnicząc w spotkaniu skautowym, pomagał/a innym porozumieć się w języku, którego się uczy.

POLIGLOTA- POLIGLOTKA * * *

 1. Potrafi porozumieć się w podstawowych sprawach w co najmniej dwóch językach obcych i tłumaczyć rozmowę z wybranego języka.
 2. Przetłumaczył/a artykuły o tematyce skautowej, upowszechniając ich treść w swoim środowisku.
 3. Nauczył/a młodszych kilku zwrotów obcojęzycznych.
 4. Zaoferował swoją służbę jako tłumacz podczas spotkania skautowego organizowanego przez szczep, hufiec lub chorągiew.

Certyfikaty językowe

 

Naukowe

SZPERACZ *

 1. Przygotowując żądaną informację, umiejętnie posłużył/a się przewodnikiem, encyklopedią, Internetem.
 2. Zlokalizował/a wybrany obiekt w nieznanym terenie, wykorzystując dostępne źródła informacji.
 3. Przeprowadził/a wywiad dotyczący ciekawostek wybranej miejscowości i zaprezentował/a go na zbiórce zastępu.
 4. W czasie obozu, biwaku lub rajdu zebrał/a ciekawostki na temat odwiedzanych miejsc i ludzi, prezentując je potem kolegom.

POSZUKIWACZ * *

 1. Wybrał/a dziedzinę swoich zainteresowań i stale pogłębia swą wiedzę, odwiedzając miejsca związane z tym tematem.
 2. Zorganizował/a wycieczkę zastępu (drużyny) do miejsc, w których znajdują się eksponaty charakteryzujące dziedzinę jej/jego zainteresowań.
 3. Przeprowadził/a zwiad społeczny w czasie obozu lub biwaku, zdobywając wiedzę na temat historii i ważnych spraw mieszkańców tego regionu.
 4. Wykazał/a się znajomością krain geograficznych i okresów dziejowych Polski.

BADACZ?BADACZKA * * *

 1. Wykazał/a się zainteresowaniami w wybranej dziedzinie (doświadczenia fizyczne, chemiczne, biologiczne, badania etnograficzne, archeologiczne, historyczne, religioznawcze, geologiczne itp.).
 2. W interesujący sposób przedstawił/a dziedzinę swoich zainteresowań.
 3. Spopularyzował/a w drużynie (w szkole) wybrane odkrycie naukowe lub wydarzenie historyczne (społeczne) wyjątkowo ważne dla dziejów ludzkości.
 4. Zorganizował/a młodzieżową debatę naukową na wybrany przez siebie temat.

 

 

Sportowe ? pływackie

MŁODY PŁYWAK?MŁODA PŁYWACZKA *

 1. Przepłynął/przepłynęła 100 m, w tym połowę na plecach.
 2. Wytrzymał/a pod wodą 20 sekund.
 3. Nauczył/a się prawidłowo zakładać kamizelkę ratunkową.
 4. Poznał/a zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli.

PŁYWAK?PŁYWACZKA * *

 1. Przepłynął/przepłynęła 200 m, w tym połowę na plecach.
 2. Skoczył/a do wody z wysokości co najmniej 1 m i przepłynął/przepłynęła pod lustrem wody 10 m.
 3. Wyciągnął/wyciągnęła przedmiot znajdujący się 1,5 m pod wodą.
 4. Nauczył/a młodszych zakładania kamizelki ratunkowej i podawania koła ratunkowego.
 5. Poznał/a zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli oraz ratowania tonącego.

PŁYWAK DOSKONAŁY?PŁYWACZKA DOSKONAŁA * * *

 1. Przepłynął/przepłynęła 400 m (dziewczęta) i 600 m (chłopcy) w wodzie stojącej, lub 800 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy) z prądem co najmniej dwoma stylami.
 2. Przepłynął/przepłynęła pod wodą 15 metrów.
 3. Uczestniczył/a w wyznaczaniu kąpieliska zgodnie z przepisami.
 4. Zademonstrował/a w wodzie sposób ratowania tonącego.

Młodszy Ratownik WOPR

Ratownik WOPR, Specjalna karta pływacka ?żółty czepek?

 

 

Sportowe

SPORTOWIEC *

 1. Interesuje się wybraną dyscypliną sportu i popularyzuje ją, wymienił/a nazwiska swoich ulubionych sportowców.
 2. Codziennie wykonuje poranną gimnastykę.
 3. Zademonstrował/a swój zestaw ćwiczeń treningowych.
 4. Zorganizował/a spotkanie z zawodnikiem lub trenerem swojej dyscypliny albo zaprezentował/a film o życiu sportowców.

Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do zdobywania następujących sprawności

? [NAZWA DYSCYPLINY] np. PIŁKARZ, NARCIARZ **

 1. Uprawia wybraną dyscyplinę sportu.
 2. Zademonstrował/a swoje umiejętności w uprawianej dyscyplinie sportu.
 3. Zorganizował/a dla harcerzy zajęcia zapoznające z uprawianą dyscypliną sportu (pokazy, zawody, naukę zasad i techniki itd.).
 4. Uczestniczył/a kilkakrotnie w zawodach sportowych, zawsze przestrzegając zasady fair play.
 5. Stara się systematycznie poprawiać swoje wyniki.

OLIMPIJCZYK ***

 1. Uprawia wybraną dyscyplinę sportu pod fachowym kierunkiem.
 2. Uczestniczył/a w olimpiadzie sportowej (np. szkolnej, obozowej, międzyszkolnej), poprawiając swoje wyniki.
 3. Spopularyzował/a ideę olimpijską w swoim środowisku: w szkole, w drużynie (szczepie).
 4. Reprezentował/a szkołę na zawodach sportowych, starając się przyczynić do sukcesów drużyny.

Sportowe klasy mistrzowskie

 

 

Artystyczne ? Wokalne

ŚPIEWAK- ŚPIEWACZKA *

 1. Rozpoczął/a śpiew kilku piosenek na zbiórce zastępu.
 2. Nauczył/a zastęp jednej piosenki.
 3. Zaśpiewał/a z pamięci 10 piosenek (harcerskich, narodowych lub żołnierskich).
 4. Występował/a z zastępem, śpiewając kilka piosenek oraz brał/a udział w inscenizacji piosenki.
 5. Prowadzi na bieżąco swój śpiewnik harcerski, ma w nim zapisanych minimum 20 piosenek.

PIEŚNIARZ- PIEŚNIARKA * *

 1. Przedstawił/a prowadzony przez siebie śpiewnik, płytotekę lub taśmotekę.
 2. Śpiewał/a na uroczystościach harcerskich, szkolnych lub kościelnych.
 3. Nauczył/a zastęp lub drużynę po kilka tradycyjnych i współczesnych piosenek harcerskich oraz turystycznych.
 4. Wymienił/a swoich ulubionych piosenkarzy, śpiewaków i zespoły, uzasadniając swój wybór w sposób przekonujący.

WODZIREJ- WODZIREJKA * * *

 1. Przygotował/a program i przeprowadził 5 ognisk harcerskich dla szczepu lub kilku drużyn, w tym co najmniej 2 tematyczne.
 2. Zorganizował/a bal harcerski, tematyczną zabawę taneczną lub dyskotekę, organizując w przerwach konkursy, zabawy i pląsy.
 3. Przedstawił/a prowadzony przez siebie notatnik, w którym zapisuje pomysły pląsów, zabaw i okrzyków.
 4. Przygotował/a młodszych do próby na sprawności tancerza, muzyka lub piosenkarza.

 

Instrumentalne

GRAJEK * *

 1. Nauczył/a się grać przynajmniej na jednym instrumencie, zagrał/a na nim melodię.
 2. Brał/a udział w przygotowywaniu uroczystości harcerskiej, organizując orkiestrę.
 3. Nauczył/a zastęp lub drużynę piosenki na podstawie zapisu nutowego.
 4. Zorganizował/a w drużynie naukę piosenek akompaniując na instrumencie.

MUZYK-MUZYCZKA * * *

 1. Zagrał kilka melodii na wybranym instrumencie.
 2. Scharakteryzował/a okresy w dziejach muzyki polskiej, wymieniając najsłynniejszych kompozytorów i ich utwory.
 3. Zorganizował/a dla drużyny wyjście na koncert do filharmonii lub opery.
 4. Akompaniował/a na ognisku, dobierając wcześniej związany z tematem zestaw piosenek.

ARTYSTA- ARTYSTKA * * * *

 1. Doskonale orientuje się w życiu artystycznym i kulturalnym swojego regionu i Polski.
 2. Animuje działalność artystyczną w swoim środowisku harcerskim.
 3. Brał/a udział w warsztatach specjalistycznych, doskonalących umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie artystycznej.
 4. Odniósł/odniosła sukces na festiwalu, przeglądzie, konkursie, wystawie itp.
 5. Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

 

 

Społeczne

MŁODY OBYWATEL- MŁODA OBYWATELKA *

 1. Poznał/a historię godła i barw narodowych.
 2. Wie, co oznaczają i potrafi się wobec nich zachować. Zaśpiewał/a hymn państwowy.
 3. Odszukał/a na mapie Polski miejsca, które dotąd odwiedził/a lub chciałby/chciałaby odwiedzić.
 4. Zapoznał/a się z częścią statutu szkoły, zawierającą prawa i obowiązki ucznia. Angażuje się w życie swojej klasy.
 5. Poznał/a daty polskich świąt narodowych. Wie, na pamiątkę jakich wydarzeń zostały ustanowione. Przygotował/a z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich.

OBYWATEL- OBYWATELKA * *

 1. Współpracuje z samorządem szkolnym. Przygotował/a kampanię promującą prawa i obowiązki uczniowskie.
 2. Angażuje się w życie szkoły.
 3. Poznał/a najważniejsze fakty z historii najnowszej Polski.
 4. Dowiedział/a się, gdzie znajdują się najważniejsze urzędy w jego/jej miejscowości i gminie. Przygotował/a mapę miasta przedstawiającą ich lokalizację oraz główne sprawy jakimi się zajmują.
 5. Zorganizował/a dla drużyny wycieczkę do urzędu gminy lub miasta.

OBYWATEL RZECZYPOSPOLITEJ- OBYWATELKA RZECZYPOSPOLITEJ * * *

 1. Zapoznał/a się z najważniejszymi prawami i obowiązkami obywateli RP.
 2. Wie, na czym polega demokracja. Brał/a udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.
 3. Zgromadził/a własną biblioteczkę książek o historii najnowszej Polski. W młodszej drużynie lub zastępie przygotował/a i przeprowadził/a grę o historii najnowszej kraju.
 4. Orientuje się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju. Zapoznał/a się z podziałem polskiej sceny politycznej. Dowiedział/a się, kto sprawuje najważniejsze funkcje państwowe.
 5. Angażuje się w pracę parlamentu młodzieży lub jednej z młodzieżowych organizacji. W swojej działalności godnie reprezentuje ZHP.

 

Komputerowe

KOMPUTEROWIEC * *

1. Wykonał/a podstawowe czynności na komputerze:

 • napisał/a tekst w edytorze tekstu
 • korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonał/a prosty arkusz realizujący podstawowe operacje np. sumowanie komórek
 • napisał/a i wysłał/a wiadomość pocztą elektroniczną.
 1. Znalazł/a podstawowe informacje w Internecie z dziedziny jego/ją interesującej.
 2. Zainstalował/a w komputerze nowy program komputerowy i skonfigurował/a go do własnych potrzeb.
 3. Obsługując komputer, przestrzega obowiązujących zasad higieny pracy.

 

ZNAWCA KOMPUTERÓW- ZNAWCZYNI KOMPUTERÓW* * *

 1. Wskazał/a najlepsze modele monitorów, skanerów, drukarek, modemów oraz innych podzespołów komputerowych w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika, uzasadnił/a swój wybór.
 2. Korzystając z instrukcji zainstalował/a w komputerze i właściwie skonfigurował/a dodatkowy sprzęt: kartę muzyczną, dysk twardy, CD-ROM, skaner.
 3. Zaradził/a w kilku przypadkach awarii sprzętu komputerowego.
 4. Zaprezentował/a młodszym harcerzom budowę i zasadę działania komputera oraz innych urządzeń: drukarki, skanera, modemu.
 5. Poznaje dowolny język programowania, wykorzystując nabyte umiejętności napisał/a prostą aplikację.
 6. Systematycznie czyta prasę komputerową.

INFORMATYK * * * *

 1. Przedstawił/a młodszym harcerzom rolę i perspektywy rozwoju informatyki we współczesnym świecie.
 2. Poznał/a co najmniej jeden język programowania, uczy się następnego, wykorzystał/a nabyte umiejętności do opracowania aplikacji na użytek drużyny, szczepu, hufca.
 3. Poznał/a podstawowe rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe, promuje stosowanie legalnych programów.
 4. Samodzielnie złożył/a komputer i właściwie go skonfigurował/a (na poziomie BIOS-u i systemu operacyjnego).
 5. Zorganizował/a w drużynie (szczepie) zajęcia wprowadzające w tajniki informatyki.
 6. Pełni stałą służbę opartą na wiedzy informatycznej, np. administrator stron www (hufca, szczepu, drużyny), serwisant sprzętu komputerowego w komendzie hufca itp.
 7. Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie, np. zdobycie specjalistycznego certyfikatu.

 

LOTNICZE

 

Modelarka kartonowa/modelarz kartonowy *

1.      Wyjaśnił, jakie siły działają na szybowiec w locie.

2.      Wyważyła/ył i wyregulowała/ał latający kartonowy model szybowca, aby wykonał lot prosty.

3.      Na modelu zademonstrowała/ał działanie sterów i lotek.

4.      Wykonała/ał z papieru strzałę i gołębia oraz model latający szybowca z kartonu bez użycia kleju.

5.      Brała/ał udział w zawodach kartonówek.

 

Modelarka redukcyjna/modelarz redukcyjny **

1.      Rozpoznaje pięć najważniejszych typów polskich szybowców i 10 typów używanych w Polsce samolotów.

2.      Wykazała/ał się znajomością nazw części samolotu, wyjaśniła/ił działanie sterów.

3.      Zbudowała/ał latający model sylwetkowy (tj. o sylwetce istniejącego samolotu lub szybowca) z kartonu lub styropianu na procę lub na wędkę oraz brała/ał udział w zawodach akrobacji modeli.

4.      Skleiła/ił estetycznie plastikowy model z gotowego zestawu oraz prawidłowo umieściła/ił na nim znaki i numery.

5.      Wzięła/wziął udział w konkursie modeli samolotów z tworzyw sztucznych lub zademonstrowała/ał swe modele w zastępie.

 

Modelarka konstruktorka/modelarz  konstruktor ***

1.      Rozpoznaje typy współczesnych szybowców, samolotów i śmigłowców polskiej konstrukcji i używanych w Polsce oraz najważniejsze zagraniczne.

2.      Rozpoznaje rodzaje drewna i tworzyw sztucznych (styropian, polistyren, szkło organiczne), potrafi je kleić i obrabiać.

3. Zbudowała/ał trzy modele z drewna lub kartonu, wiernie oddające wygląd samolotów lub skleił 5 modeli plastikowych, estetycznie i prawidłowo je malując.

4. Wykazując się znajomością zasad rysunku technicznego narysowała/ał plan samolotu, którego model zbudowała/ał, uzupełniając go o szczegóły konstrukcji i malowania wg fotografii.

5. Opowiedziała/ał o dziejach, konstrukcji i osiągnięciach samolotów, śmigłowców, szybowców, których modele zbudowała/ał.

 

Konstruktorka latawców/konstruktor latawców *

1.      Rozpoznaje różne rodzaje latawców, wie, jaka jest konstrukcja każdego z nich i jakie miały zastosowanie dawniej i dziś.

2.      Wyjaśniła/ił, jakie siły działają na latawce w locie i od czego zależy prawidłowy lot.

3.      Potrafi wyregulować latawiec, aby prawidłowo wzbijał się w powietrze i latał.

4.      Zbudowała/ał dwa latawce ? płaski i skrzynkowy; zbudowała/ał wyciąg do latawca i go zastosowała/ał.

5.      Uczestniczyła/ył ze swym latawcem w zawodach latawcowych, np. z okazji Święta Latawca.

 

Radiomodelarka/radiomodelarz **

1.      Zna przynajmniej dwa systemy zdalnego sterowania; wie, czym one się charakteryzują. Wie, jaką rolę w urządzeniu zdalnie sterowanym spełniają przekaźniki  elektromechaniczne, czujniki i silniki elektryczne.

2.      Wyjaśniła/ił, gdzie i na jakich warunkach można uzyskać zezwolenie na budowę urządzeń nadawczo-odbiorczych do sterowania radiomodelarskiego.

3.      Narysowała/ał i objaśniła/ił schemat blokowy jednokanałowego nadajnika i odbiornika sterowania falami radiowymi.

4.      Zademonstrowała/ał na zbiórce zastępu lub drużyny funkcjonowanie zestawu zdalnego sterowania modeli, wyjaśniła/ił kolegom, na czym ono polega.

5.      Przeprowadziła/ił pokaz akrobacji lotniczej z wykorzystaniem zestawu zdalnego sterowania.

 

Konstruktorka lotnicza/konstruktor lotniczy ***

1.      Opowiedziała/ał o kilku najnowszych osiągnięciach techniki lotniczej, różnych doświadczalnych rodzajach samolotów i różnych układach aerodynamicznych samolotów. Objaśniła/ił zasady lotu różnych rodzajów statków latających.

2.      Wyjaśniła/ił, jaką rolę spełniają poszczególne elementy konstrukcyjne i urządzenia aerodynamiczne samolotów.

3.      Objaśniła/ił, do czego służy wirnik ogonowy śmigłowca oraz jak się steruje śmigłowcem. Wyważyła/ył i wyregulowała/ał model o układzie nietypowym: kaczki lub bezogonowca.

4.      Zbudowała/ał model latający o układzie nietypowym: kaczki lub bezogonowca.

5.      Zbudowała/ał model doświadczalny własnego pomysłu dowolnego statku powietrznego (np. śmigłowiec, pionowzlot, samolot skróconego startu, poduszkowiec) lub ze specjalnymi urządzeniami aerodynamicznymi (sploty, zaburzacze, hamulce aerodynamiczne, interceptory zamiast lotek itp.) i zademonstrowała/ał jego działanie.

 

Młody baloniarz *

1.      Wyjaśniła/il zasady unoszenia się balonu w powietrzu oraz budowę balonu sportowego.

2.      Rozpoznaje rodzaje balonów i zna ich zastosowanie.

3.      Stosuje przepisy bezpiecznego wypuszczania balonów na ogrzane powietrze.

4.      Zbudowała/ał razem z kolegami balon z bibułki na ogrzane powietrze.

5.      Brała/ał udział w pokazie wypuszczania balonu na ogrzane powietrze lub w zawodach balonów.

 

Technik balonowy **

1.      Opowiedziała/ał o dziejach baloniarstwa w Polsce i na świecie, wykazując się ich dobrą znajomością.

2.      Rozpoznała/ał różne rodzaje balonów oraz wykazał się znajomością ich budowy, teorii lotu oraz sposobów kierowania nimi.

3.      Wykazała/ał się umiejętnością obsługi balonu na ogrzane powietrze przy starcie.

4.      Brała/ał czynny udział w przygotowaniach do wzlotu balonu.

5.      Jako pasażer wykonała/ał lot balonem na ogrzane powietrze.

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników balonowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

 

Aspirant szybowcowy *

1.      Omówiła/ił najważniejsze fakty z historii sportu szybowcowego i największe osiągnięcia w tej dziedzinie.

2.      Wie, w jakich konkurencjach odbywają się szybowcowe loty wyczynowe, zna nazwiska polskich szybowników, zdobywców Medalu Lilienthala.

3.      Wyjaśniła/ił, jakie wymagania pod względem zdrowia, cech psychicznych i cech charakteru stawiane są pilotowi. Zna i stosuje zasady higieny lotniczej.

4.      Wie, jak wyglądają odznaki szybowcowe i jakie wymagania trzeba na nie spełnić.

5.      Rozpoznaje rodzaje i typy szybowców produkowanych w Polsce. Prawidłowo nazwała/ał poszczególne elementy konstrukcji szybowca i potrafi określić ich rolę w czasie lotu szybowca lub modelu.

 

Młoda szybowniczka/młody szybownik **

1.      Wie, jakie siły działają na szybowiec w locie i jakie warunki sprzyjają lotom szybowcowym. W terenie lub na mapie wskaże, gdzie powstają prądy wznoszące.

2.      Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące na starcie szybowcowym. Pełniła/ił funkcję dyżurnego i chronometrażysty na starcie.

3.      Uczestniczyła/ył w wykładaniu, wyhangarowywaniu i transporcie szybowca, wykładaniu znaków startowych i przygotowywaniu szybowca do lotu ? samodzielnie podpinała/al linę holowniczą i wypuszczała/ał szybowiec przy starcie.

4.      Zapoznała/ał się z przynajmniej jedną książką o tematyce szybowcowej.

5.      Wykonała/al lot pasażerski szybowcem.

 

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników

szybowcowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

 

Aspirant lotniczy *

1.      Wymieniła/ił wymagania zdrowotne i psychiczne stawiane lotnikom. Zna warunki przyjęcia na szkolenia lotnicze (wiek, wykształcenie) i główne rodzaje pracy w lotnictwie.

2.      Zna nazwy głównych części samolotu.

3.      Rozpoznaje polskie odznaki lotnicze cywilne i wojskowe.

4.      Potrafi poruszać się po lotnisku zgodnie z obowiązującymi zasadami i rozpoznaje znaki startowe.

5.      Odbyła/ył lot pasażerski samolotem sportowym lub turystycznym.

 

Młody lotnik **

1.      Określiła/ił nawigacyjną prędkość, meteorologiczny kierunek i prędkość wiatru oraz możliwości latania w danych warunkach.

2.      Zna przeznaczenie dźwigara, kesonu, wręgi, żebra, okucia i pokrycia.

3.      Scharakteryzuje różnice w konstrukcji kratownicowej i półskorupowej.

4.      Zademonstruje ruchy sterami samolotu i opisze główne przyrządy pokładowe.

5.      Wskaże podstawowe typy silników lotniczych oraz najpopularniejszych producentów.

 

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników samolotowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

 

Obserwatorka lotnicza/obserwator lotniczy *

1.      Rozpoznaje zasadnicze rodzaje statków powietrznych, zna ich prawidłowe nazwy oraz podział samolotów według ich przeznaczenia i budowy.

2.      Zna meteorologiczne warunki odbywania lotów dziennych i nocnych, zasady obserwacji nieba oraz zasadę działania urządzeń radiolokacyjnych.

3.      Zna sygnały alarmowe obrony cywilnej oraz wie, jak się zachować po ich usłyszeniu.

4.      Zmierzyła/ył wysokość lotu samolotu za pomocą lornetki polowej oraz ocenił ?na oko? w przybliżeniu wysokość, na jakiej leci samolot, jego prędkość i kierunek lotu.

5.      Potrafi rozpoznać najważniejsze polskie i zagraniczne samoloty (co najmniej 15 typów) cywilne i wojskowe oraz rozróżnić znaki rozpoznawcze i rejestracyjne samolotów przynajmniej 10 państw.

 

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: patent obserwatora lotniczego.

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: patent aspiranta-nawigatora pokładowego.

 

Aspirant lotniarz *

1.      Wyjaśniła/ił zasady lotu i pilotażu lotni.

2.      Wykazała/ał, że zna siły działające na lotnię w locie i wie, w jakich warunkach można wykonywać loty. Zna podstawowe zasady wykonywania lotów.

3.      Rozróżniła/ił przynajmniej 3 rodzaje uprzęży dla pilotów lotniowych i ich zastosowanie.

4.      Opowiedziała/ał o najważniejszych faktach z historii lotniarstwa i sportu lotniarskiego.

5.      Wymieniła/ił, jakie najważniejsze zawody lotniowe są organizowane w Polsce.

 

Młoda lotniarka/młody lotniarz **

1.      Określiła/ił kierunek i prędkość wiatru względem zbocza oraz możliwości latania w danych warunkach.

2.      Zademonstrowała/ał i wyjaśniła/ił kolegom zasady sterowania lotnią.

3.      Brała/ał udział w składaniu i rozkładaniu lotni i przygotowaniu jej do lotów. Prawidłowo założyła/ył i przypięła/przypiął uprząż do lotni.

4.      Wykonała/ał ćwiczenia przygotowawcze do wstępnego szkolenia w pilotażu lotni (rozbieg i dobieg z lotnią, utrzymanie lotni w łożu wiatru, lot latawcowi na uwięzi).

 

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

 

Dyżurna startu spadochronowego/dyżurny startu spadochronowego **

1.      Zna przepisy organizacji skoków spadochronowych w zakresie obowiązującym skoczków-uczniów.

2.      Zna obowiązki dyżurnego startu spadochronowego i zrzutowiska, a także obowiązki i zakres uprawnień osób funkcjonujących na starcie spadochronowym.

3.      Zna wszystkie obowiązujące znaki i sygnały używane podczas prowadzenia skoków spadochronowych.

4.      Potrafi w terenie i na podstawie mapy dokonać wyboru lądowiska i zrzutowiska oraz określić, jakim warunkom powinno odpowiadać.

5.      Pełniła/ił obowiązki dyżurnego lub pomocnika dyżurnego na starcie spadochronowym lub zrzutowisku, wykładała/ał znaki, dokonywała/ał pomiaru wiatru anemometrem, określała/ał jego kierunek meteorologiczny i nawigacyjny.

 

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia układacza i technika spadochronowego.

Uprawnienie: Harcerski Znak Spadochronowy, tytuł, klasy i licencja skoczka spadochronowego.

 

STRAŻACKIE

 

Strażak *

1.   Zna stopnie PSP oraz stopnie funkcyjnych OSP.

2.   Wymieni podstawowe przyczyny powstawania pożarów.

3.   Szybko ubiera się w osobiste uzbrojenie strażaka.

4.   Zna rodzaje i wyposażenie węży oraz sprzęt do ich obsługi i zasady konserwacji.

5.    Wspólnie z zastępem budowała/ał linię wężową.

 

Mechanik sprzętu pożarniczego **

1.      Zna zasady działania, budowę i obsługę motopompy.

2.      Sprawnie posługuje się gaśnicą, hydronetką, kocem gaśniczym, bosakiem, sprzętem burzącym i tłumicą.

3.      Potrafi wymienić środki transportowe używane przez straże pożarne.

4.      Potrafi rozwinąć skróty określeń samochodów strażackich.

5.      Potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku oparzenia i porażenia prądem.

 

Strażak ratownik ***

1.      Potrafi zebrać informacje o stanie zaopatrzenia miejscowości w wodę oraz ustalić najdogodniejsze miejsce na ustawienie motopompy.

2.      Zna rodzaje prądów gaśniczych wodnych.

3.      Kierowała/ał budową linii wężowej oraz gaszeniem przez zastęp ognia podczas ćwiczeń.

4.      Ukończyła/ył kurs pierwszej pomocy.

5.      Prowadziła/ił służbową korespondencję radiową używając kryptonimów.

Odpowiedzi: 23 do wpisu “Sprawności harcerskie zestaw podstawowy”

 1. Krzysztof nenunen pisze:

  ta strona jest może fajna ale wolałabym aby była trochę łatwiejsze sprawności ;;

 2. Drużynowa pisze:

  Trzeba sobie stawiać wyzwania ;)

 3. ktos pisze:

  Nie ma sprawnosci spadochroniarza -,-

 4. Drużynowa pisze:

  LOTNICZE

  Modelarka kartonowa/modelarz kartonowy *
  1. Wyjaśnił, jakie siły działają na szybowiec w locie.
  2. Wyważyła/ył i wyregulowała/ał latający kartonowy model szybowca, aby wykonał lot prosty.
  3. Na modelu zademonstrowała/ał działanie sterów i lotek.
  4. Wykonała/ał z papieru strzałę i gołębia oraz model latający szybowca z kartonu bez użycia kleju.
  5. Brała/ał udział w zawodach kartonówek.

  Modelarka redukcyjna/modelarz redukcyjny **
  1. Rozpoznaje pięć najważniejszych typów polskich szybowców i 10 typów używanych w Polsce samolotów.
  2. Wykazała/ał się znajomością nazw części samolotu, wyjaśniła/ił działanie sterów.
  3. Zbudowała/ał latający model sylwetkowy (tj. o sylwetce istniejącego samolotu lub szybowca) z kartonu lub styropianu na procę lub na wędkę oraz brała/ał udział w zawodach akrobacji modeli.
  4. Skleiła/ił estetycznie plastikowy model z gotowego zestawu oraz prawidłowo umieściła/ił na nim znaki i numery.
  5. Wzięła/wziął udział w konkursie modeli samolotów z tworzyw sztucznych lub zademonstrowała/ał swe modele w zastępie.

  Modelarka konstruktorka/modelarz konstruktor ***
  1. Rozpoznaje typy współczesnych szybowców, samolotów i śmigłowców polskiej konstrukcji i używanych w Polsce oraz najważniejsze zagraniczne.
  2. Rozpoznaje rodzaje drewna i tworzyw sztucznych (styropian, polistyren, szkło organiczne), potrafi je kleić i obrabiać.
  3. Zbudowała/ał trzy modele z drewna lub kartonu, wiernie oddające wygląd samolotów lub skleił 5 modeli plastikowych, estetycznie i prawidłowo je malując.
  4. Wykazując się znajomością zasad rysunku technicznego narysowała/ał plan samolotu, którego model zbudowała/ał, uzupełniając go o szczegóły konstrukcji i malowania wg fotografii.
  5. Opowiedziała/ał o dziejach, konstrukcji i osiągnięciach samolotów, śmigłowców, szybowców, których modele zbudowała/ał.

  Konstruktorka latawców/konstruktor latawców *
  1. Rozpoznaje różne rodzaje latawców, wie, jaka jest konstrukcja każdego z nich i jakie miały zastosowanie dawniej i dziś.
  2. Wyjaśniła/ił, jakie siły działają na latawce w locie i od czego zależy prawidłowy lot.
  3. Potrafi wyregulować latawiec, aby prawidłowo wzbijał się w powietrze i latał.
  4. Zbudowała/ał dwa latawce ? płaski i skrzynkowy; zbudowała/ał wyciąg do latawca i go zastosowała/ał.
  5. Uczestniczyła/ył ze swym latawcem w zawodach latawcowych, np. z okazji Święta Latawca.

  Radiomodelarka/radiomodelarz **
  1. Zna przynajmniej dwa systemy zdalnego sterowania; wie, czym one się charakteryzują. Wie, jaką rolę w urządzeniu zdalnie sterowanym spełniają przekaźniki elektromechaniczne, czujniki i silniki elektryczne.
  2. Wyjaśniła/ił, gdzie i na jakich warunkach można uzyskać zezwolenie na budowę urządzeń nadawczo-odbiorczych do sterowania radiomodelarskiego.
  3. Narysowała/ał i objaśniła/ił schemat blokowy jednokanałowego nadajnika i odbiornika sterowania falami radiowymi.
  4. Zademonstrowała/ał na zbiórce zastępu lub drużyny funkcjonowanie zestawu zdalnego sterowania modeli, wyjaśniła/ił kolegom, na czym ono polega.
  5. Przeprowadziła/ił pokaz akrobacji lotniczej z wykorzystaniem zestawu zdalnego sterowania.

  Konstruktorka lotnicza/konstruktor lotniczy ***
  1. Opowiedziała/ał o kilku najnowszych osiągnięciach techniki lotniczej, różnych doświadczalnych rodzajach samolotów i różnych układach aerodynamicznych samolotów. Objaśniła/ił zasady lotu różnych rodzajów statków latających.
  2. Wyjaśniła/ił, jaką rolę spełniają poszczególne elementy konstrukcyjne i urządzenia aerodynamiczne samolotów.
  3. Objaśniła/ił, do czego służy wirnik ogonowy śmigłowca oraz jak się steruje śmigłowcem. Wyważyła/ył i wyregulowała/ał model o układzie nietypowym: kaczki lub bezogonowca.
  4. Zbudowała/ał model latający o układzie nietypowym: kaczki lub bezogonowca.
  5. Zbudowała/ał model doświadczalny własnego pomysłu dowolnego statku powietrznego (np. śmigłowiec, pionowzlot, samolot skróconego startu, poduszkowiec) lub ze specjalnymi urządzeniami aerodynamicznymi (sploty, zaburzacze, hamulce aerodynamiczne, interceptory zamiast lotek itp.) i zademonstrowała/ał jego działanie.

  Młody baloniarz *
  1. Wyjaśniła/il zasady unoszenia się balonu w powietrzu oraz budowę balonu sportowego.
  2. Rozpoznaje rodzaje balonów i zna ich zastosowanie.
  3. Stosuje przepisy bezpiecznego wypuszczania balonów na ogrzane powietrze.
  4. Zbudowała/ał razem z kolegami balon z bibułki na ogrzane powietrze.
  5. Brała/ał udział w pokazie wypuszczania balonu na ogrzane powietrze lub w zawodach balonów.

  Technik balonowy **
  1. Opowiedziała/ał o dziejach baloniarstwa w Polsce i na świecie, wykazując się ich dobrą znajomością.
  2. Rozpoznała/ał różne rodzaje balonów oraz wykazał się znajomością ich budowy, teorii lotu oraz sposobów kierowania nimi.
  3. Wykazała/ał się umiejętnością obsługi balonu na ogrzane powietrze przy starcie.
  4. Brała/ał czynny udział w przygotowaniach do wzlotu balonu.
  5. Jako pasażer wykonała/ał lot balonem na ogrzane powietrze.
  Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników balonowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

  Aspirant szybowcowy *
  1. Omówiła/ił najważniejsze fakty z historii sportu szybowcowego i największe osiągnięcia w tej dziedzinie.
  2. Wie, w jakich konkurencjach odbywają się szybowcowe loty wyczynowe, zna nazwiska polskich szybowników, zdobywców Medalu Lilienthala.
  3. Wyjaśniła/ił, jakie wymagania pod względem zdrowia, cech psychicznych i cech charakteru stawiane są pilotowi. Zna i stosuje zasady higieny lotniczej.
  4. Wie, jak wyglądają odznaki szybowcowe i jakie wymagania trzeba na nie spełnić.
  5. Rozpoznaje rodzaje i typy szybowców produkowanych w Polsce. Prawidłowo nazwała/ał poszczególne elementy konstrukcji szybowca i potrafi określić ich rolę w czasie lotu szybowca lub modelu.

  Młoda szybowniczka/młody szybownik **
  1. Wie, jakie siły działają na szybowiec w locie i jakie warunki sprzyjają lotom szybowcowym. W terenie lub na mapie wskaże, gdzie powstają prądy wznoszące.
  2. Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące na starcie szybowcowym. Pełniła/ił funkcję dyżurnego i chronometrażysty na starcie.
  3. Uczestniczyła/ył w wykładaniu, wyhangarowywaniu i transporcie szybowca, wykładaniu znaków startowych i przygotowywaniu szybowca do lotu ? samodzielnie podpinała/al linę holowniczą i wypuszczała/ał szybowiec przy starcie.
  4. Zapoznała/ał się z przynajmniej jedną książką o tematyce szybowcowej.
  5. Wykonała/al lot pasażerski szybowcem.

  Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników
  szybowcowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

  Aspirant lotniczy *
  1. Wymieniła/ił wymagania zdrowotne i psychiczne stawiane lotnikom. Zna warunki przyjęcia na szkolenia lotnicze (wiek, wykształcenie) i główne rodzaje pracy w lotnictwie.
  2. Zna nazwy głównych części samolotu.
  3. Rozpoznaje polskie odznaki lotnicze cywilne i wojskowe.
  4. Potrafi poruszać się po lotnisku zgodnie z obowiązującymi zasadami i rozpoznaje znaki startowe.
  5. Odbyła/ył lot pasażerski samolotem sportowym lub turystycznym.

  Młody lotnik **
  1. Określiła/ił nawigacyjną prędkość, meteorologiczny kierunek i prędkość wiatru oraz możliwości latania w danych warunkach.
  2. Zna przeznaczenie dźwigara, kesonu, wręgi, żebra, okucia i pokrycia.
  3. Scharakteryzuje różnice w konstrukcji kratownicowej i półskorupowej.
  4. Zademonstruje ruchy sterami samolotu i opisze główne przyrządy pokładowe.
  5. Wskaże podstawowe typy silników lotniczych oraz najpopularniejszych producentów.

  Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników samolotowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

  Obserwatorka lotnicza/obserwator lotniczy *
  1. Rozpoznaje zasadnicze rodzaje statków powietrznych, zna ich prawidłowe nazwy oraz podział samolotów według ich przeznaczenia i budowy.
  2. Zna meteorologiczne warunki odbywania lotów dziennych i nocnych, zasady obserwacji nieba oraz zasadę działania urządzeń radiolokacyjnych.
  3. Zna sygnały alarmowe obrony cywilnej oraz wie, jak się zachować po ich usłyszeniu.
  4. Zmierzyła/ył wysokość lotu samolotu za pomocą lornetki polowej oraz ocenił ?na oko? w przybliżeniu wysokość, na jakiej leci samolot, jego prędkość i kierunek lotu.
  5. Potrafi rozpoznać najważniejsze polskie i zagraniczne samoloty (co najmniej 15 typów) cywilne i wojskowe oraz rozróżnić znaki rozpoznawcze i rejestracyjne samolotów przynajmniej 10 państw.

  Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: patent obserwatora lotniczego.
  Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: patent aspiranta-nawigatora pokładowego.

  Aspirant lotniarz *
  1. Wyjaśniła/ił zasady lotu i pilotażu lotni.
  2. Wykazała/ał, że zna siły działające na lotnię w locie i wie, w jakich warunkach można wykonywać loty. Zna podstawowe zasady wykonywania lotów.
  3. Rozróżniła/ił przynajmniej 3 rodzaje uprzęży dla pilotów lotniowych i ich zastosowanie.
  4. Opowiedziała/ał o najważniejszych faktach z historii lotniarstwa i sportu lotniarskiego.
  5. Wymieniła/ił, jakie najważniejsze zawody lotniowe są organizowane w Polsce.

  Młoda lotniarka/młody lotniarz **
  1. Określiła/ił kierunek i prędkość wiatru względem zbocza oraz możliwości latania w danych warunkach.
  2. Zademonstrowała/ał i wyjaśniła/ił kolegom zasady sterowania lotnią.
  3. Brała/ał udział w składaniu i rozkładaniu lotni i przygotowaniu jej do lotów. Prawidłowo założyła/ył i przypięła/przypiął uprząż do lotni.
  4. Wykonała/ał ćwiczenia przygotowawcze do wstępnego szkolenia w pilotażu lotni (rozbieg i dobieg z lotnią, utrzymanie lotni w łożu wiatru, lot latawcowi na uwięzi).

  Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

  Dyżurna startu spadochronowego/dyżurny startu spadochronowego **
  1. Zna przepisy organizacji skoków spadochronowych w zakresie obowiązującym skoczków-uczniów.
  2. Zna obowiązki dyżurnego startu spadochronowego i zrzutowiska, a także obowiązki i zakres uprawnień osób funkcjonujących na starcie spadochronowym.
  3. Zna wszystkie obowiązujące znaki i sygnały używane podczas prowadzenia skoków spadochronowych.
  4. Potrafi w terenie i na podstawie mapy dokonać wyboru lądowiska i zrzutowiska oraz określić, jakim warunkom powinno odpowiadać.
  5. Pełniła/ił obowiązki dyżurnego lub pomocnika dyżurnego na starcie spadochronowym lub zrzutowisku, wykładała/ał znaki, dokonywała/ał pomiaru wiatru anemometrem, określała/ał jego kierunek meteorologiczny i nawigacyjny.

  Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia układacza i technika spadochronowego.
  Uprawnienie: Harcerski Znak Spadochronowy, tytuł, klasy i licencja skoczka spadochronowego.

 5. ktoś pisze:

  czy te sprawności muszą być takie trudne?

 6. Drużynowa pisze:

  muszą być wyzwaniem. w końcu nie są dla każdego :D

 7. ktosiówka pisze:

  kiedyś czytałam u zastępowej to jedno którego tu nie znalazłam było mniej więcej tak:
  potrafi włączyćpralke
  umie naostrzyć noże
  dalej niepamiętam :D

 8. ktosiówka pisze:

  :* całuski

 9. Granisław pisze:

  całkiem spoko ale troche trudne

 10. Anonim pisze:

  Mam już prawie wszystkie

 11. sara pisze:

  jestem harcerką. sprawności nie są takie trudne jak jest napisane :)

 12. Drużynowa pisze:

  Co jest takie fajne? :)
  Wszystkie sprawności???

 13. Coś pisze:

  Ja dopiero zaczynam

 14. dawid pisze:

  harczerz dawid muller

 15. The Ola pisze:

  Ja chcę zacząć przygodę z harcerstwem

 16. Jull pisze:

  super :)
  skąd jesteś?

 17. Olga pisze:

  Bardzo interesujące. Ja osobiście posiadam 2 sprawności,ale mam nadzieję,że trochę ich przybędzie ;)

 18. _Olcikowa_ pisze:

  Bardzo fajne sprawności bo jestem harcerką i właśnie je zdaje ;)

 19. Anonim 13 dh pisze:

  Ja mam 1 sprawność ale sopko

 20. Patrycja pisze:

  Czy jest sprawność domownik/ domowniczka ?

 21. Michał pisze:

  Ja mam 3 pióra.

Zostaw odpowiedź