sprawność Pi

3.14 Sopocka Drużyna Harcerska „Syndykat”

Sprawność Drużyny

 

Adept Pi *

1. Zna rozwinięcie dziesiętne liczby Pi do 5 miejsca po przecinku, wie co uzyskujemy dzięki większej dokładności w obliczeniach.

2. Zna zastosowanie i umie obliczyć pole koła, jego obwód, umie wskazać życiowe zastosowanie tych wiadomości

3. Znajdzie i zaprezentuje w wybrany sposób zastosowania liczby Pi w codziennym życiu

4. Pozna genezę liczby Pi, jako liczby naszej drużyny.

 

Znawca Pi **

1. Zna rozwinięcie dziesiętne liczby Pi do 10 miejsca po przecinku, umie uzasadnić zastosowania liczby Pi w z dużą dokładnością.

2. Umie poprawnie obliczyć pole kuli i jej objętość, umie wskazać przykłady realnych zastosowań dla tych obliczeń

3. Znajdzie i zaprezentuje w wybrany sposób 5 różnych zastosowań liczby Pi w codziennym życiu

 

Mistrz Pi ***

1. Zna rozwinięcie dziesiętne liczby Pi do 20 miejsca po przecinku.

2. Umie poprawnie obliczyć pole kuli i jej objętość, umie wskazać przykłady realnych zastosowań dla tych obliczeń, zna sposoby uzyskiwania przybliżeń liczby Pi.

3. Przeprowadzi formę zapoznającą młodszych członków drużyny ze znaczeniem liczby Pi we współczesnym świecie.

4. Znajdzie i zaprezentuje w wybrany sposób 10 przykładów występowania liczby pi w codziennym życiu.

5. Przekaże wiedzę na temat liczby Pi młodszym członkom drużyny za pomocą wybranej formy harcerskiej aktywności.

 

Sprawność Mistrzowska

Osoba posiadająca sprawność 3 gwiazdkową i pełniąca funkcję od przybocznego w górę.

Zostaw odpowiedź